| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Członek rady nadzorczej a składki ZUS

Członek rady nadzorczej a składki ZUS

Rada nadzorcza jako organ spółki prawa handlowe­go może wykonywać uprawnienia z zakresu prawa pracy w stosunku do członków zarządów spółek. Może m.in. powoływać lub odwoływać członków takiego zarządu. Czy członek rady nadzorczej podlega ubezpieczeniom społecznym?

Definicja podstawowa

Organ osoby prawnej (m.in. sp. z o.o. lub spółki akcyjnej) powołany do wykonywania czynności nad­zoru, działający na podstawie przepisów regulują­cych funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut (bądź umowę - akt założycielski).

W prawie pracy

Rada nadzorcza reprezentuje spółkę przy umowie z członkiem zarządu lub w sporze między spół­ką a tym członkiem zarządu. Uprawnienie to nie przysługuje radzie nadzorczej, jeżeli sprawa doty­czy członka jednoosobowego zarządu spółki lub spółkę reprezentuje przy tej czynności pełnomoc­nik powołany uchwałą wspólników.

Redakcja poleca: Komplet – Prawo Pracy i ZUS

W podatkach dochodowych

Nie są kosztem wydatki na rzecz osób wchodzą­cych w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjąt­kiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji (art. 16 ust. 1 pkt 38a updop). Kosztem dla spółki mogą być natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem rady nadzorczej. Do tych wydatków należą m.in.: zakup sprzętu biuro­wego (komputery, drukarki itp.), odpisy amortyza­cyjne budynków i lokali wykorzystywanych przez radę nadzorczą, wydatki na opłaty za połącze­nia telefoniczne, zakup prasy, doradztwo praw­ne, koszty tłumaczenia dokumentów, koszty zwią­zane z wyborami do rady nadzorczej (np. koszty ogłoszeń prasowych o organizowanych wyborach, druku kart do głosowania), koszty przygotowania sali na narady lub posiedzenia, materiały piśmien­nicze. Gdy wydatki spółki nie stanowią przysporze­nia majątkowego osób będących członkami rady nadzorczej, ale są związane z funkcjonowaniem rady, to spółka ma prawo zaliczenia tych wydat­ków do kosztów podatkowych (zob. m.in. interpre­tację Ministra Finansów z 21 października 2011 r., sygn. DD5/8213/33/RDX/10/PK-1717/2009).

Stosownie do przepisów ustawy o podatku docho­dowym od osób fizycznych przychody otrzymywa­ne przez osoby, niezależnie od sposobu ich powo­ływania, należące do składu zarządów, rad nadzor­czych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, stanowią dla tych osób przychód z działalności wykonywanej osobiście, podlegający opodatkowaniu (art. 13 pkt 7 updof).

W ubezpieczeniach

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają członkowie rad nadzorczych, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek ubezpieczeń powstaje z dniem powołania na członka rady nadzorczej, a wygasa w dniu zaprzesta­nia pełnienia tej funkcji. Członków rady nadzorczej zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne członka rady nadzorczej jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzy­mywany z tytułu pełnionej funkcji.

Dołącz do nas na Facebooku

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RynekPierwotny.pl

Portal internetowy poświęcony nowym nieruchomościom

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK