| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Jakie składki należy opłacać za emeryta-zleceniobiorcę

Jakie składki należy opłacać za emeryta-zleceniobiorcę

Chcemy zatrudnić na umowę-zlecenie osobę, która jest emerytem, ale nie ukończyła powszechnego wieku emerytalnego. Osoba ta jest zatrudniona u innego pracodawcy na umowę o pracę w wymiarze 1/3 etatu z wynagrodzeniem 1200 zł brutto. Jakie składki (finansowane przez płatnika i ubezpieczonego) powinniśmy opłacać za tę osobę z tytułu zawartego zlecenia, jeśli wynagrodzenie zostało określone w wysokości 500 zł brutto? Czy kwota ma w tym przypadku znaczenie dla obowiązku składkowego?

Zatrudniając emeryta, będącego pracownikiem innego pracodawcy, na umowę-zlecenie, płatnik może sporo zaoszczędzić. Nie odprowadza bowiem składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od wynagrodzenia ze zlecenia zawartego z taką osobą bez względu na wysokość osiąganego przez nią wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Osoba, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty i wykonuje umowę-zlecenie, co do zasady podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, a ubezpieczenie chorobowe jest dla niej dobrowolne. Jeżeli jednak emeryt lub rencista zawarł jednocześnie z inną firmą umowę o pracę, wówczas z umowy-zlecenia może podlegać dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (wtedy obowiązkowo podlega ubezpieczeniu wypadkowemu) oraz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie ma znaczenia, w jakiej wysokości wynagrodzenie przysługuje takiej osobie z umowy o pracę.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zleceniobiorca obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu, a obowiązek ubezpieczeń istnieje od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania umowy do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Zleceniobiorca, który ze zlecenia podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Objęcie tym ubezpieczeniem następuje od dnia złożenia wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.

Nie za każdego zleceniobiorcę istnieje obowiązek opłacania składek. Zawierając umowę-zlecenie, płatnik musi zatem ustalić, jakim ubezpieczeniom będzie podlegała dana osoba. W odróżnieniu bowiem od umowy o pracę umowa-zlecenie nie zawsze powoduje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób wykonujących pracę na podstawie umowy-zlecenia stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany z tytułu wykonywania umowy-zlecenia, jeżeli w umowie odpłatność ustalono kwotowo albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie (art. 18 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

W podstawie wymiaru nie należy uwzględniać zasiłków, a od 1 sierpnia 2010 r. także niektórych przychodów osiąganych m.in. przez zleceniobiorców, do których ma odpowiednie zastosowanie § 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Płatnik składek jest zobowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ubezpieczonego, do czasu osiągnięcia przez niego rocznej podstawy wymiaru składek, tj. w 2012 r. – 105 780 zł. Od nadwyżki ponad tę kwotę składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ubezpieczonego nie są odprowadzane, natomiast w dalszym ciągu są odprowadzane składki na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe, a także na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli oprócz zlecenia dana osoba jest zatrudniona w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę, i otrzymuje wynagrodzenie równe lub wyższe od minimalnego wynagrodzenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z umowy o pracę, a z umowy-zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają dla niej charakter dobrowolny. Obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »