| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Kto i na jakich warunkach będzie mógł się ubiegać o umorzenie zaległych składek – nowelizacja przepisów

Kto i na jakich warunkach będzie mógł się ubiegać o umorzenie zaległych składek – nowelizacja przepisów

Przedsiębiorcy, którzy mają zaległości w opłacaniu składek za okres przed 1 marca 2009 r., już niebawem będą mogli ubiegać się o ich umorzenie. Aby jednak ZUS darował długi, trzeba będzie spłacić pozostałe zaległe należności oraz opłacać na bieżąco wszystkie należne składki. Ustawa, wprowadzająca takie umorzenie składek, uchwalona 30 listopada 2012 r. przez Senat obecnie oczekuje na podpis prezydenta.

Możliwość umorzenia składek otrzymają jednak wszystkie te osoby, które we wskazanym okresie prowadziły działalność pozarolniczą, w tym również osoby, które nie opłacały składek np. z powodu trudnej sytuacji finansowej lub z jakiegokolwiek innego powodu (np. niedbalstwa lub wręcz celowego uchylania się od obowiązku opłacania składek).

Umorzenie po złożeniu wniosku

ZUS nie umorzy zaległych składek z urzędu. Osoba, która zalega z płatnościami, będzie musiała przede wszystkim zgłosić w tej sprawie wniosek do ZUS w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy (art. 1 ust. 4 ustawy o umorzeniu należności).

WAŻNE!

Umorzenie składek będzie możliwe tylko po złożeniu przez płatnika wniosku, w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Jeżeli decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub decyzję o wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za wskazany w ustawie okres ZUS wyda już po wejściu w życie omawianej ustawy, wówczas z wnioskiem o umorzenie składek będzie można wystąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji (art. 1 ust. 5 ustawy o umorzeniu należności). O umorzenie należności osoby prowadzącej pozarolniczą działalność może wystąpić również jej spadkobierca lub osoba trzecia, jeśli ZUS wydał decyzję o odpowiedzialności tych osób za zobowiązania osoby ubezpieczonej. Wniosek ten będzie mógł być złożony w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Analogicznie, jeśli decyzja o odpowiedzialności za zadłużenie spadkobiercy lub osoby trzeciej zostanie wydana po dniu wejścia w życie ustawy, wniosek o umorzenie będzie można złożyć również w ciągu 24 miesięcy lub 12 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji.

Umorzenie po spełnieniu warunków określonych w decyzji ZUS

Umorzenie przez ZUS zaległości należnych od osoby, która wystąpiła w tej sprawie z wnioskiem zgłoszonym w wymaganym terminie, będzie uzależnione od spełnienia przez nią określonych warunków. Dłużnik, zamierzający skorzystać z regulacji przewidzianych ustawą o umorzeniu należności, nie może bowiem posiadać innych zaległości (niepodlegających umorzeniu) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych. Chodzi tu zarówno o zaległości z tytułu składek na własne ubezpieczenia za okres po 28 lutego 2009 r., jak również o zaległości (bez względu na okres, którego dotyczą) w opłacaniu składek za osoby zatrudnione przy prowadzeniu pozarolniczej działalności (np. za pracowników czy zleceniobiorców). Aby skorzystać z umorzenia składek na własne ubezpieczenia, wnioskodawca będzie musiał również uiścić odsetki za zwłokę należne od składek niepodlegających umorzeniu, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, a także koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału ZUS, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

Po zgłoszeniu przez osobę prowadzącą działalność wniosku o umorzenie, ZUS wyda decyzję określającą warunki jego udzielenia (art. 1 ust. 8 ustawy o umorzeniu należności). W decyzji tej ustali również kwoty składek podlegające umorzeniu (z wyjątkiem kosztów egzekucyjnych). Osoba ubiegająca się o umorzenie będzie musiała spłacić należności niepodlegające umorzeniu (np. składki należne za pracowników) w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji. Może się zdarzyć, że w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia należności niepodlegające temu umorzeniu (z wyjątkiem składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek) zostaną rozłożone na raty lub ZUS odroczy termin ich płatności. W takim przypadku dopiero po całkowitym opłaceniu tych należności organ ten uzna, że warunki określone w decyzji zostały spełnione.

WAŻNE!

Warunki umorzenia w trybie ustawy o umorzeniu należności zostaną określone w odrębnej decyzji ZUS, wydanej płatnikowi składek.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK