| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Kiedy firma może wystąpić o odroczenie terminu płatności składek ZUS

Kiedy firma może wystąpić o odroczenie terminu płatności składek ZUS

Kontrahent naszej firmy zalega z zapłatą za wykonane usługi. W związku z trudnościami finansowymi chcielibyśmy przesunąć termin płatności składek na ubezpieczenia, żeby uniknąć płacenia odsetek i ewentualnej egzekucji. Czy istnieje taka możliwość i jakie warunki muszą być spełnione?

WAŻNE!

W celu zapewnienia prawidłowości realizacji postanowień umowy ZUS może ustanowić na majątku płatnika zabezpieczenie w postaci hipoteki lub zastawu.

Umowa o odroczeniu terminu płatności

Odroczenie terminu płatności następuje w formie umowy, a nie decyzji (art. 29 ust. 1a ustawy systemowej). Nie przysługuje więc od niej odwołanie do sądu. Jest to umowa cywilnoprawna, określająca szczegółowe warunki realizacji ulgi. Z zawartej umowy dla każdej strony wynikają określone prawa i obowiązki. Przed jej podpisaniem płatnik powinien się dokładnie z nią zapoznać.

Opłata prolongacyjna

Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, to w stosunku do tych należności nie nalicza się odsetek za zwłokę, natomiast w zamian pobierana jest opłata prolongacyjna. Ustala się ją na zasadach i w wysokości określonej w Ordynacji podatkowej (art. 29 ust. 4 ustawy systemowej). Jest ona naliczana od następnego dnia po ustawowym dniu wymagalności składki do dnia odroczenia włącznie, w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy (art. 57 § 2 Ordynacji podatkowej).

WAŻNE!

Jeśli ulga została udzielona na skutek klęski żywiołowej lub wypadku losowego, opłaty prolongacyjnej nie nalicza się (art. 57 § 5 Ordynacji podatkowej).

Skutki zawarcia umowy o odroczeniu terminu płatności składek

W okresie obowiązywania umowy ZUS nie będzie przymusowo dochodził odroczonych należności w drodze egzekucji. Po zawarciu umowy płatnik jest zobowiązany opłacać odroczone składki w pełnej wysokości w terminach określonych w umowie. Wpłaty powinien dokonać na wskazane w umowie numery rachunków bankowych. Płatności muszą być oznaczone symbolami określonymi w umowie. Ich błędne określenie może spowodować, że zostaną rozliczone na inne należności, co będzie skutkowało zerwaniem umowy i natychmiastową ich wymagalnością. Do zerwania umowy może dojść także wtedy, gdy płatnik spóźni się z zapłatą odroczonych składek albo uiści je w niższej wysokości. W razie zerwania umowy odroczone składki staną się zaległościami. Wówczas zostaną naliczone odsetki za zwłokę za cały okres odroczenia, od daty wymagalności danej składki do dnia zapłaty włącznie.

WAŻNE!

W sytuacji gdy płatnik nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z umowy, umowa zostaje zerwana, a składki objęte umową stają się natychmiast wymagalne.

Podstawa prawna:

  • art. 29 ust. 1, 1a, 4, art. 30, art. 47 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 769
  • art. 57 § 1–5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 749; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 848
  • rozporządzenie Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach – Dz.U. Nr 165, poz. 1373; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 40, poz. 204

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK