| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Kiedy firma może wystąpić o odroczenie terminu płatności składek ZUS

Kiedy firma może wystąpić o odroczenie terminu płatności składek ZUS

Kontrahent naszej firmy zalega z zapłatą za wykonane usługi. W związku z trudnościami finansowymi chcielibyśmy przesunąć termin płatności składek na ubezpieczenia, żeby uniknąć płacenia odsetek i ewentualnej egzekucji. Czy istnieje taka możliwość i jakie warunki muszą być spełnione?

WAŻNE!

W celu zapewnienia prawidłowości realizacji postanowień umowy ZUS może ustanowić na majątku płatnika zabezpieczenie w postaci hipoteki lub zastawu.

Umowa o odroczeniu terminu płatności

Odroczenie terminu płatności następuje w formie umowy, a nie decyzji (art. 29 ust. 1a ustawy systemowej). Nie przysługuje więc od niej odwołanie do sądu. Jest to umowa cywilnoprawna, określająca szczegółowe warunki realizacji ulgi. Z zawartej umowy dla każdej strony wynikają określone prawa i obowiązki. Przed jej podpisaniem płatnik powinien się dokładnie z nią zapoznać.

Opłata prolongacyjna

Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, to w stosunku do tych należności nie nalicza się odsetek za zwłokę, natomiast w zamian pobierana jest opłata prolongacyjna. Ustala się ją na zasadach i w wysokości określonej w Ordynacji podatkowej (art. 29 ust. 4 ustawy systemowej). Jest ona naliczana od następnego dnia po ustawowym dniu wymagalności składki do dnia odroczenia włącznie, w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy (art. 57 § 2 Ordynacji podatkowej).

WAŻNE!

Jeśli ulga została udzielona na skutek klęski żywiołowej lub wypadku losowego, opłaty prolongacyjnej nie nalicza się (art. 57 § 5 Ordynacji podatkowej).

Skutki zawarcia umowy o odroczeniu terminu płatności składek

W okresie obowiązywania umowy ZUS nie będzie przymusowo dochodził odroczonych należności w drodze egzekucji. Po zawarciu umowy płatnik jest zobowiązany opłacać odroczone składki w pełnej wysokości w terminach określonych w umowie. Wpłaty powinien dokonać na wskazane w umowie numery rachunków bankowych. Płatności muszą być oznaczone symbolami określonymi w umowie. Ich błędne określenie może spowodować, że zostaną rozliczone na inne należności, co będzie skutkowało zerwaniem umowy i natychmiastową ich wymagalnością. Do zerwania umowy może dojść także wtedy, gdy płatnik spóźni się z zapłatą odroczonych składek albo uiści je w niższej wysokości. W razie zerwania umowy odroczone składki staną się zaległościami. Wówczas zostaną naliczone odsetki za zwłokę za cały okres odroczenia, od daty wymagalności danej składki do dnia zapłaty włącznie.

WAŻNE!

W sytuacji gdy płatnik nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z umowy, umowa zostaje zerwana, a składki objęte umową stają się natychmiast wymagalne.

Podstawa prawna:

  • art. 29 ust. 1, 1a, 4, art. 30, art. 47 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 769
  • art. 57 § 1–5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 749; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 848
  • rozporządzenie Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach – Dz.U. Nr 165, poz. 1373; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 40, poz. 204
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK