| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Jak oskładkować i opodatkować odszkodowania z umów o zakazie konkurencji wypłacane zleceniobiorcom

Jak oskładkować i opodatkować odszkodowania z umów o zakazie konkurencji wypłacane zleceniobiorcom

Nasza spółka zatrudnia menedżera na podstawie kontraktu o charakterze umowy zlecenia. Z uwagi na dostęp menedżera do strategicznych informacji dotyczących przedsiębiorstwa spółka chciałaby zawrzeć z nim odpłatną umowę o zakazie konkurencji. Umowa ta miałaby obowiązywać zarówno w trakcie trwania kontraktu, jak i po jego zakończeniu. Czy zawarcie takiej umowy odbywa się na identycznych zasadach jak w przypadku pracowników? Jak należy rozliczać składki i podatek od odszkodowania wypłaconego menedżerowi z tego tytułu?

PRZYKŁAD

Spółka Alfa zawarła z prezesem zarządu kontrakt menedżerski (umowa o charakterze zlecenia) na okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Kontrakt zawiera m.in. klauzule antykonkurencyjne. Za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej w okresie pół roku od wygaśnięcia kontraktu zleceniodawca ma wypłacać byłemu menedżerowi odszkodowanie w kwocie 50% dotychczasowego miesięcznego wynagrodzenia.

Składki od wynagrodzenia z tytułu kontraktu menedżerskiego płatnik składek rozlicza w raportach imiennych ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne będą obowiązkowe również od kwoty wypłaconego menedżerowi odszkodowania z tytułu umowy antykonkurencyjnej. Płatnik będzie je rozliczał w raportach miesięcznych z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 xx (osoba, za którą należy rozliczyć i opłacić składki lub należne świadczenia w dokumentach rozliczeniowych składanych nie wcześniej niż za następny miesiąc po ustaniu tytułu do ubezpieczeń). Zleceniobiorcę (menedżera) należy wyrejestrować z ubezpieczeń na ogólnych zasadach od 1 lipca 2012 r. w terminie do 9 lipca 2012 r. (7-dniowy termin na wyrejestrowanie upływa w niedzielę i ulega przesunięciu na najbliższy następujący po niej dzień powszedni).

Inaczej została uregulowana kwestia umów zlecenia oraz kontraktów menedżerskich przy potrącaniu zaliczki na podatek. Odszkodowanie zawsze będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z tym że inaczej będą rozliczone koszty uzyskania przychodu z typowej umowy zlecenia, a inaczej z kontraktu menedżerskiego. Przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie zwykłej umowy zlecenia lub umowy o dzieło stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 updof). Natomiast umowy, których przedmiotem jest zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakty menedżerskie lub umowy o podobnym charakterze, są opodatkowane w sposób przewidziany dla umów o zarządzanie (kontraktów menedżerskich). Tym samym stanowią źródło przychodów z działalności wykonywanej osobiście, ale na podstawie art. 13 pkt 9 updof. Rozróżnienie to jest istotne do ustalania kosztów uzyskania przychodów. Przychody otrzymane z umowy zlecenia zmniejsza się o koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika (zleceniodawcę) w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Dodatkowo, jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej 20%, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych (art. 22 ust. 10 updof).

W kontraktach menedżerskich w zakresie kosztów uzyskania przychodów stosuje się niektóre zasady rozliczania przychodów ze stosunku pracy. Koszty obowiązują więc w miesięcznej lub rocznej zryczałtowanej wysokości, z wyjątkiem braku możliwości zastosowania kosztów podwyższonych czy rozliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym faktycznie poniesionych kosztów na dojazd do zakładu pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, jeżeli koszy te przewyższają ustawowe limity kosztów uzyskania przychodów przewidzianych dla stosunku pracy (art. 22 ust. 11 updof).

Podstawa prawna:

  • art. 1012 Kodeksu pracy,
  • art. 13 ust. 7, ust. 8, ust. 9, ust. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d, art. 22 ust. 2 pkt 1 i pkt 2, ust. 9 pkt 4 i pkt 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),
  • § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Orzecznictwo uzupełniające:

  • Zleceniobiorca może, zgodnie z zasadą swobody umów, zobowiązać się wobec zleceniodawcy do niepodejmowania działań konkurencyjnych w czasie trwania umowy. (...) Nie można uznać, aby zgodne było z zasadami współżycia społecznego zobowiązanie zleceniobiorcy do niepodejmowania działalności konkurencyjnej przez trzy lata po ustaniu umowy, bez jakiegokolwiek ekwiwalentu. Należy odwołać się do art. 1012 k.p., w którym przewidziano możliwość zawarcia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jednakże za zapłatą odszkodowania. (Wyrok Sądu Najwyższego z 11 września 2003 r., III CKN 579/01, OSNC 2004/10/167)

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK