| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Jak ZUS ustala kwotę nadpłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Jak ZUS ustala kwotę nadpłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W grudniu br. dowiedzieliśmy się, że nasz pracownik od jakiegoś czasu pracuje równocześnie na zlecenie w innej firmie i że z tego tytułu firma odprowadza za niego składki na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Po obliczeniach łącznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia z umowy o pracę i zlecenia okazało się, że w listopadzie br. została przekroczona roczna podstawa wymiaru tych składek. W naszym zakładzie pracownik zarabia 6800 zł miesięcznie, a z umowy zlecenia tylko 1200 zł. Czy w związku z tym ZUS zwróci nadpłacone składki proporcjonalnie do podstawy wymiaru składek w każdym zakładzie, czy odda je po połowie?

RADA

ZUS dzieli kwotę nadpłaty składek i zwraca ją płatnikom w takich częściach, w jakich opłacali składkę w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty ograniczenia.

UZASADNIENIE

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być wyższa w roku kalendarzowym od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na ten rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. W 2007 r. jest to kwota 78 480 zł.

Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a to oznacza, że płatnik zaprzestaje je obliczać, potrącać z wynagrodzenia pracownika i przekazywać do ZUS wraz z częścią, którą sam finansuje.

Jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, to ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników składek o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek. Dotyczy to sytuacji, w której pracownik ma kilka miejsc pracy, co powoduje obowiązek opłacania składek ze wszystkich tych tytułów.

Jeżeli pracownik nie złoży w porę pisemnego oświadczenia o przekroczeniu limitu 30-krotności, to każdy z płatników będzie dalej odprowadzał składki nie wiedząc o wysokości łącznego przychodu pracownika, stanowiącego podstawę wymiaru składek. Wówczas powstanie nadpłata składek, którą ZUS zwraca na wniosek płatnika składek.

W przypadku gdy do otrzymania zwrotu składek jest uprawnionych kilku płatników, ZUS dzieli kwotę nadpłaconych składek i zwraca ją płatnikom w takich częściach, w jakich opłacali składkę w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty ograniczenia. W tym celu ZUS, biorąc pod uwagę miesiąc, w którym doszło do przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek:

- ustala kwotę przekroczenia, tzn. od sumy przychodów uzyskanych od wszystkich płatników za okres od stycznia danego roku do miesiąca przekroczenia włącznie odejmuje kwotę limitu określonego na dany rok,

- kwotę przekroczenia rozlicza na wszystkich pracodawców.

Przyjmując, że w listopadzie 2007 r. suma przychodów uzyskanych przez pracownika Państwa firmy z umowy o pracę i umowy zlecenia, od których zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wyniosła 79 600 zł, ZUS ustali kwotę zwrotu dla Państwa firmy następująco:

79 600 zł - 78 480 zł = 1120 zł,

kwota składek do zwrotu:

(1120 zł x 6800 zł) : 8000 zł = 962 zł.

ZUS zwraca składki obliczone i przekazane od nadwyżki ponad kwotę ograniczenia w terminie 30 dni od złożenia przez płatnika składek korekt deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych złożonych w związku z przekroczeniem kwoty ograniczenia. Po otrzymaniu zwrotu nadwyżki płatnik jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić ubezpieczonemu finansowaną przez niego część składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Podstawa prawna:

  • art. 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),
  • § 8, § 9 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Izabela Nowacka

specjalista w zakresie kadr i płac

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »