| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Ułatwienia w zakresie ubezpieczeń społecznych

Ułatwienia w zakresie ubezpieczeń społecznych

Od 1 stycznia 2012 r. płatnik składek przekazuje druk RMUA raz w roku w terminie do 28 lutego. Informacje w nim zawarte powinny obejmować rok ubiegły, co oznacza, że pierwsza taka informacja powinna być przekazana za 2012 r. w terminie do 28 lutego 2013 r.

Przykład

Jan K. powinien opłacić składki ZUS do 10 maja 2012 r., ale nie zrobił tego. Składki przedawnią się po 5 latach, licząc od 11 maja 2012 r. Oznacza to, że należność ulegnie przedawnieniu 11 maja 2017 r. (oczywiście pod warunkiem że bieg przedawnienia nie ulegnie przerwaniu bądź zawieszeniu).

ZUS RMUA raz w roku

Imienny raport miesięczny ZUS RMUA potwierdza opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i jest dowodem ubezpieczenia zdrowotnego. Do końca 2011 r. każdy płatnik składek był zobowiązany co miesiąc przekazywać ubezpieczonemu informację o kwocie należnych za niego składek. Płatnicy najczęściej wywiązywali się z tego obowiązku przez przekazywanie ubezpieczonym druku ZUS RMUA. Natomiast od 1 stycznia 2012 r. płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu informacje zawarte w złożonych za niego raportach w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do 28 lutego roku następnego. Oznacza to, że pierwsza taka informacja będzie przekazana za 2012 r. w terminie do 28 lutego 2013 r. Ubezpieczony otrzyma informację na piśmie lub – za jego zgodą – w formie dokumentu elektronicznego w celu weryfikacji zawartych w niej danych.

Należy podkreślić, że ubezpieczony ma prawo zażądać udzielania mu takich informacji częściej. W takim przypadku obowiązkiem płatnika jest przekazywanie informacji za miesiąc poprzedni, ale nie częściej niż raz na miesiąc.

Przechowywanie dokumentacji rozliczeniowej

Do obowiązków pracodawcy należy przechowywanie kopii dokumentów rozliczeniowych. Od początku bieżącego roku kopie deklaracji rozliczeniowych (ZUS DRA) oraz imiennych raportów miesięcznych (ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA), a także dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 5 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez ZUS jednostki organizacyjnej Zakładu.

Do końca 2011 r. płatnik składek musiał przechowywać kopie dokumentów rozliczeniowych przez 10 lat od dnia ich przekazania do ZUS. Na taką długość okresu przechowywania miał wpływ obowiązujący wówczas termin przedawnienia należności z tytułu składek. Ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców skróciła termin przedawnienia o 5 lat i w konsekwencji od 1 stycznia 2012 r. uległ również skróceniu  o 5 lat okres przechowywania przez płatników składek kopii ww. dokumentów rozliczeniowych.

Nie zmieniła się natomiast forma przechowywania dokumentacji rozliczeniowej. W zależności od tego, w jaki sposób zostały przekazane do ZUS, dokumenty powinny być przechowywane w formie pisemnej lub elektronicznej.

Powiadamianie OFE

Zawierając umowę z otwartym funduszem emerytalnym, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do funduszu jest zobowiązana złożyć pisemne oświadczenie o stosunkach majątkowych istniejących między nią a jej małżonkiem. Jeżeli między małżonkami nie istnieje wspólność ustawowa, osoba ta powinna udokumentować także sposób uregulowania tych stosunków. Powyższy obowiązek ciąży także na członku otwartego funduszu, który zawarł związek małżeński po zawarciu umowy z OFE.

Obowiązkiem członka OFE jest zawiadomienie funduszu o każdorazowej zmianie w stosunku do treści powyższego oświadczenia, jeśli zmiana taka obejmuje środki zgromadzone na jego rachunku. Zawiadomienie składa się na piśmie. Jednak od 1 stycznia 2012 r. możliwe jest złożenie zawiadomienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dowód takiej zmiany należy przedłożyć jedynie na żądanie OFE. Należy też pamiętać, że OFE nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niedopełnienia lub nienależytego dopełnienia powyższego obowiązku.

Podstawa prawna:

  • art. 24, art. 41, art. 47 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 83 ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (DzU z 2010 r. nr 34, poz. 189 ze zm.).

 

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.

Obsługa wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK