| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Kontrakt menedżerski a składki ZUS

Kontrakt menedżerski a składki ZUS

Interpretacja przepisów prezentowana przez ZUS nakazuje każdorazowo traktować kontrakt menedżerski jako odrębny tytuł do ubezpieczeń, nawet jeżeli jest on realizowany w ramach prowadzonej przez menedżera działalności gospodarczej. ZUS opiera się w tym zakresie na przepisach i interpretacjach podatkowych, mimo że taka praktyka została zakwestionowana przez Sąd Najwyższy.

W uzasadnieniu tego wyroku sąd wskazał, że przyjęcie przepisów podatkowych jako podstawy prawnej objęcia obowiązkiem ubezpieczeń jest nieprawidłowe. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mają różne przedmioty regulacji, zatem należy oddzielić kwestię opodatkowania od tytułu do ubezpieczeń. Przepis ustawy o pdof dotyczy wyłącznie opodatkowania i tylko taka jest granica jego regulacji. Zdaniem SN, nie do zaakceptowania jest zarówno uznanie kontraktu jako samoistnej podstawy do ubezpieczeń, jak i stanowisko, że zachodzi zbieg tytułów ubezpieczenia z działalności pozarolniczej i na podstawie kontraktu menedżerskiego. Ustawa systemowa nie wskazuje bowiem, aby przedsiębiorca (podmiot prowadzący działalność gospodarczą) nie mógł w ramach pozarolniczej działalności usługowej świadczyć, nawet osobiście, usług na podstawie umów menedżerskich. Kontrakt menedżerski (umowa o zarządzanie) nie stanowi odrębnej (samodzielnej) podstawy ubezpieczenia.

Wyrok ten i przedstawione przez skład orzekający uzasadnienie dają mocne podstawy, aby domagać się od ZUS uznania, że kontrakt menedżerski realizowany w ramach własnej działalności gospodarczej nie powinien stanowić tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym i przychody uzyskiwane z tytułu takiego kontraktu nie stanowią podstawy wymiaru składek ani na ubezpieczenia społeczne, ani na ubezpieczenie zdrowotne.

Podejmując decyzję o świadczeniu usług o zarządzanie przedsiębiorstwem w ramach własnej działalności menedżer może wystąpić do ZUS z wnioskiem o wydanie interpretacji wiążącej. W odpowiedzi na wniosek ZUS najprawdopodobniej wyda decyzję, że z tytułu kontraktu menedżerskiego przedsiębiorca obowiązkowo podlega ubezpieczeniom jako zleceniobiorca albo że należy oskładkować oba tytuły (działalność i kontrakt), rozstrzygając obowiązek ubezpieczeniowy jak przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Jest to bowiem oficjalna wykładnia ZUS. Zostanie ona jednak wydana w formie decyzji, od której ubezpieczonemu służy odwołanie do sądu.

Jeżeli menedżer uzyska w tej sprawie prawomocny wyrok, zgodny z wykładnią zaprezentowaną przez Sąd Najwyższy, wówczas przychody z tytułu usług o zarządzanie przedsiębiorstwem, uzyskiwane z tytułu zawartego kontraktu, będą całkowicie zwolnione z jakichkolwiek obciążeń składkowych. Składki trzeba będzie wówczas opłacać wyłącznie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1 pkt 4 i pkt 5, art. 8 ust. 6 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, art. 18 ust. 3, ust. 7 i ust. 8, art. 18a, art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 66 ust. 1 pkt 1c i pkt 1e, art. 81 ust. 1, ust. 2, ust. 5 i ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
  • art. 13 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),
  • § 2 ust. 1 pkt 13, § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.),
  • obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. Nr 115, poz. 1160),
  • obwieszczenie Prezesa GUS z 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r. (M.P. z 2012 r. poz. 62).

Uzupełniające interpretacje podatkowe:

  • Ustawodawca nadał nową treść przepisowi art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodu z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 (...). Przychody uzyskane na podstawie umów wymienionych w art. 13 pkt 9 ww. ustawy, nawet w przypadku, gdy wykonywane są w ramach działalności gospodarczej, traktowane są jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, a dla tego źródła przychodów ustawa zaś nie przewiduje możliwości opodatkowania uzyskanego dochodu podatkiem liniowym. (Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z 29 lipca 2005 r., sygn. PD II 413/137/05)
  • Przychody uzyskane z tytułu zawartej umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem stanowią przychody wymienione w art. 13 pkt 9 ww. ustawy i są to przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowa została zawarta w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Również przychody wymienione w art. 13 pkt 7 nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej lecz z działalności wykonywanej osobiście (...). Bez znaczenia jest też fakt, że niektóre czynności będą wykonywane przez osoby najemne, gdyż umowy cywilnoprawne w dowolny sposób mogą regulować stosunki miedzy stronami. (Interpretacja indywidualna naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Praga z 24 sierpnia 2006 r., sygn. US34/DD1/415/19D/06/TK)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK