| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Kontrakt menedżerski a składki ZUS

Kontrakt menedżerski a składki ZUS

Interpretacja przepisów prezentowana przez ZUS nakazuje każdorazowo traktować kontrakt menedżerski jako odrębny tytuł do ubezpieczeń, nawet jeżeli jest on realizowany w ramach prowadzonej przez menedżera działalności gospodarczej. ZUS opiera się w tym zakresie na przepisach i interpretacjach podatkowych, mimo że taka praktyka została zakwestionowana przez Sąd Najwyższy.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne menedżera stosuje się odpowiednio przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej), z następującymi zastrzeżeniami:

  • przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie stosuje się ograniczenia do tzw. 30-krotności, które dotyczy tylko rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez menedżera.

PRZYKŁAD

Patrycja P. jest zatrudniona na stanowisku menedżera w firmie farmaceutycznej. Z tytułu kontraktu menedżerskiego została zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Miesięczne wynagrodzenie za wykonanie kontraktu określono kwotowo i wynosi ono 8500 zł. Wynagrodzenie jest wypłacane do ostatniego dnia miesiąca, za który jest należne.

W lutym 2012 r. Patrycja P. oprócz wynagrodzenia otrzymała zwrot kosztów używania do celów służbowych prywatnego samochodu. Podstawę wymiaru składek za ten miesiąc stanowi kwota uzyskanego w lutym przychodu, ale bez uwzględniania zwrotu kosztów z tytułu użytkowania przez nią prywatnego auta. W przypadku zleceniobiorców zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych własnego samochodu jest również wyłączony z podstawy wymiaru składek, do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu określonych w odrębnych przepisach (§ 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia składkowego). A zatem od kwoty prawidłowo przyznanego ryczałtu nie należy opłacać składek (jeżeli kwota wypłaconego ryczałtu przekracza kwoty wskazane w odrębnych przepisach, w podstawie wymiaru składek należy uwzględnić tylko nadwyżkę ponad te kwoty).

Kontrakt menedżerski w ramach działalności gospodarczej

Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem ZUS, „dla menedżera, który ma wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zarządzania i jednocześnie ma zawartą umowę kontraktu menedżerskiego na zarządzanie, przychód uzyskiwany z tej umowy – na potrzeby opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Tym samym umowa kontraktu menedżerskiego jest traktowana jako tytuł do ubezpieczeń społecznych, a nie jako umowa wykonywana w ramach działalności gospodarczej. Menedżer podlega wówczas ubezpieczeniom z tytułu wykonywania kontraktu menedżerskiego. Obowiązkowe są dla niego ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe, a ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Natomiast w sytuacji, gdy w ramach posiadanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dana osoba osiąga przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów podatkowych) i równocześnie osiąga przychody na podstawie kontraktu menedżerskiego (przychody z działalności wykonywanej osobiście), następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych” (poradnik: Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, www.zus.pl).

Prezentując tę wykładnię ZUS opiera się na regulacjach zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na wykładni prezentowanej przez organy skarbowe w wielu wydanych interpretacjach podatkowych. Zgodnie z nimi, świadczenie usług zarządzania przedsiębiorstwem przez osobę prowadzącą działalność jest klasyfikowane pod względem podatkowym jako działalność wykonywana osobiście, a nie jako pozarolnicza działalność gospodarcza (np. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z 29 lipca 2005 r., sygn. PD II 413/137/05). Na tej podstawie ZUS uznaje, że od przychodów z tytułu kontraktu zawsze należy opłacać składki tak, jak z umowy zlecenia.

Z tą wykładnią nie zgodził się Sąd Najwyższy. We wspomnianym wcześniej wyroku z 9 grudnia 2008 r. (I UK 138/08, OSNP 2010/11–12/144) stwierdził, że „umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (spółką) lub kontrakt menedżerski, wskazane w art. 13 pkt 9 ustawy o pdof jako źródła przychodu z działalności wykonywanej osobiście, nie stanowią samodzielnej podstawy podlegania ubezpieczeniom społecznym (...), jeżeli są realizowane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej”.

WAŻNE!

Sąd Najwyższy uznał, że kontrakt menedżerski realizowany w ramach działalności gospodarczej menedżera nie stanowi odrębnego (od działalności) tytułu do ubezpieczeń.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK