| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Kiedy naliczyć składki przy opóźnieniu w wypłacie wynagrodzenia

Kiedy naliczyć składki przy opóźnieniu w wypłacie wynagrodzenia

Nasza firma, ze względu na przejściowe problemy z płynnością finansową, nie wypłaciła pracownikom wynagrodzenia za grudzień 2011 r. (termin płatności do 10 stycznia 2012 r.). Wypłaty dokonamy wraz z odsetkami w lutym br. Czy w styczniu należy naliczyć składki na ubezpieczenia za grudzień w sytuacji, gdy należne wynagrodzenie nie zostało faktycznie wypłacone? Jakie dokumenty rozliczeniowe trzeba złożyć do ZUS?

W dokumentach rozliczeniowych przekazywanych do ZUS przychód ze stosunku pracy może być uwzględniony w podstawie wymiaru składek dopiero w miesiącu, w którym został wypłacony lub postawiony do dyspozycji pracownika. Oznacza to, że składki na ubezpieczenia opłaca się tylko i wyłącznie od faktycznie wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia. Zatem jeśli w danym miesiącu pracodawca nie dokonał wypłaty wynagrodzenia, nie należy tego wynagrodzenia wykazywać w dokumentach rozliczeniowych za ten miesiąc, mimo że powstał obowiązek jego wypłaty.

PRZYKŁAD

Firma POLTEX miała problem ze ściągnięciem płatności od swoich kontrahentów. W związku z tym wynagrodzenie za grudzień 2011 r. wypłaci swoim pracownikom razem z wynagrodzeniem za styczeń 2012 r. W dokumentach rozliczeniowych za grudzień, które firma złoży w ZUS w styczniu 2012 r., powinna więc wykazać zerową podstawę wymiaru składek i zerową kwotę składek. Ponieważ faktyczna wypłata wynagrodzenia (zaległego za grudzień i bieżącego za styczeń) nastąpi w styczniu 2012 r., rozliczenia składek powinna dokonać w dokumentach za styczeń.

Tę wykładnię przepisów potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 10 września 2009 r. (I UZP 5/09), stwierdzając, że niewypłacone pracownikowi wynagrodzenie za pracę nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. W uzasadnieniu tej uchwały SN wskazał, że „składki na ubezpieczenia społeczne opłaca się od przychodu, tj. środków pieniężnych wypłaconych, a więc otrzymanych przez pracownika lub przekazanych do jego dyspozycji (jeszcze niepobranych). Podatek dochodowy jest należy od środków pieniężnych, którymi pracownik dysponuje lub może dysponować”. Z tego względu, zdaniem składu orzekającego, nie jest prawnie możliwe uwzględnianie w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników jakichkolwiek należności, które nie stały się przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód powstaje dopiero w momencie rzeczywistego otrzymania lub postawienia go do dyspozycji pracownika. Stąd przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne istotne jest, czy powstał przychód z tytułu stosunku pracy, a więc czy nastąpiła wypłata należności lub postawienie jej do dyspozycji ubezpieczonego. Wierzytelności, nawet jeżeli są wymagalne, nie stanowią przychodu w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy systemowej. Tym samym nie jest dopuszczalne uwzględnianie w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników jakichkolwiek należności, które nie stały się przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

WAŻNE!

Składki na ubezpieczenia należy obliczać i opłacać tylko od wynagrodzeń faktycznie wypłaconych lub pozostawionych do dyspozycji pracownika – podstawy wymiaru składek nie stanowi wynagrodzenia należne, ale niewypłacone.

Również w sytuacji, gdy zaległe wynagrodzenie jest zasądzone prawomocnym wyrokiem, składki na ubezpieczenia opłaca się dopiero wówczas, gdy zostało ono pracownikowi wypłacone lub wyegzekwowane. Jeżeli w danym miesiącu nie ma przychodu z tytułu umowy o pracę, to brak również podstawy, od której można ustalić składki na ubezpieczenia.

PRZYKŁAD

Paweł O. wystąpił do sądu z powództwem o zapłatę zaległego wynagrodzenia za okres od stycznia do lipca 2011 r. w kwocie 15 400 zł wraz z odsetkami. Sąd pracy 7 grudnia 2011 r. uwzględnił powództwo Pawła O. i zasądził na jego rzecz kwotę 15 400 zł wraz z odsetkami. Pracodawca dokonał wypłaty zasądzonego wynagrodzenia wraz z odsetkami 28 stycznia 2012 r. Należne składki na ubezpieczenia powinien zatem rozliczyć w dokumentach rozliczeniowych za styczeń br. od kwoty wypłaconego wynagrodzenia (15 400 zł). W podstawie wymiaru składek płatnik nie powinien uwzględniać kwoty odsetek.

W razie wypłaty zaległego wynagrodzenia pracodawca musi również naliczyć i przekazać pracownikom odsetki za zwłokę. Odsetki te nie wchodzą jednak do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Mimo istnienia pewnego związku między wypłatą odsetek od zaległego wynagrodzenia a pozostawaniem w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, brakuje dostatecznych podstaw prawnych do uznania, że odsetki stanowią podstawę wymiaru składek i że od ich kwoty należy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Zasada ta dotyczy zarówno odsetek należnych z tytułu opóźnienia wypłaty wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy, jak i odsetek zasądzanych przez sądy pracy wraz z wynagrodzeniem za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowaniem. Takie stanowisko zostało potwierdzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 23 listopada 2000 r. (sygn. U.520–333/2000).

Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia są również zwolnione z podatku dochodowego.

WAŻNE!

Odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzeń są zwolnione z podatku dochodowego i nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawa prawna:

  • art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
  • § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 78, poz. 465 ze zm.),
  • art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Autotesto

Autotesto to pierwsza w Polsce Sieć Niezależnych Ekspertów Samochodowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK