| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Czy od odszkodowania wynikającego z ugody pozasądowej należy odprowadzić składki i podatek

Czy od odszkodowania wynikającego z ugody pozasądowej należy odprowadzić składki i podatek

Jeden z naszych byłych pracowników odwołał się od wypowiedzenia umowy o pracę. Domagał się odszkodowania za 3 miesiące pracy. W trakcie postępowania sądowego zawarliśmy z pracownikiem ugodę. Nie była ona zawarta przed sądem na rozprawie, jej treść nie została wpisana do protokołu rozprawy ani sąd nie zatwierdzał jej w drodze postanowienia. W ugodzie zobowiązaliśmy się do wypłaty na rzecz pracownika kwoty 36 000 zł (tj. 1,5-krotności jego wynagrodzenia za pracę). Po zawarciu ugody pracownik złożył do sądu wniosek o umorzenie postępowania, który został uwzględniony przez sąd. Czy od kwoty 36 000 zł należy opłacić podatek i składki?

Od odszkodowania przyznanego pracownikowi na mocy ugody pozasądowej zawartej z pracodawcą należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwota odszkodowania jest zwolniona ze składek ZUS.

Strony procesu, tj. powód i pozwany, mogą w trakcie postępowania sądowego lub przed wniesieniem pozwu zawrzeć ugodę i w ten sposób zakończyć spór. Ugoda może być zawarta przed sądem lub zatwierdzona przez sąd, ale także może być zawarta z wyłączeniem procedury określonej w Kodeksie postępowania cywilnego, a więc bez udziału sądu (tzw. ugoda pozasądowa). Rodzaj zawartej ugody będzie miał znaczenie dla zaklasyfikowania powstałego po stronie pracownika przychodu, od którego będzie uzależniona kwestia zwolnień podatkowych.

W przypadku ugód sądowych zawieranych przed wniesieniem pozwu strona pozywająca może wezwać drugą stronę do próby ugodowej przed sądem właściwym dla strony pozwanej. W pozwie powinna zwięźle oznaczyć sprawę i określić, czego się domaga (art. 185 Kodeksu postępowania cywilnego, dalej k.p.c.). Postępowanie spowodowane takim wezwaniem przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego. Jeżeli doszło do porozumienia, strony podpisują ugodę, a jej osnowę zawierają w protokole.

Jeżeli postępowanie już się toczy – a więc gdy pracownik złożył już pozew – strony mogą zawrzeć ugodę na rozprawie. Wówczas jej treść także jest wpisywana do protokołu, a sąd dodatkowo bada, czy nie narusza ona słusznego interesu pracownika (art. 469 k.p.c.). Jeżeli sąd uzna zawarcie ugody za dopuszczalne, wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania ze względu na bezprzedmiotowość dalszego prowadzenia tego postępowania. Ugoda zawarta przed sądem stanowi tytuł egzekucyjny, który po opatrzeniu w klauzulę wykonalności staje się tytułem wykonawczym umożliwiającym prowadzenie egzekucji, gdyby strona uchylała się od spełnienia świadczenia określonego w treści ugody (art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c.).

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCYJNE ZMIANY W UMOWACH ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »