| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Czy od odszkodowania wynikającego z ugody pozasądowej należy odprowadzić składki i podatek

Czy od odszkodowania wynikającego z ugody pozasądowej należy odprowadzić składki i podatek

Jeden z naszych byłych pracowników odwołał się od wypowiedzenia umowy o pracę. Domagał się odszkodowania za 3 miesiące pracy. W trakcie postępowania sądowego zawarliśmy z pracownikiem ugodę. Nie była ona zawarta przed sądem na rozprawie, jej treść nie została wpisana do protokołu rozprawy ani sąd nie zatwierdzał jej w drodze postanowienia. W ugodzie zobowiązaliśmy się do wypłaty na rzecz pracownika kwoty 36 000 zł (tj. 1,5-krotności jego wynagrodzenia za pracę). Po zawarciu ugody pracownik złożył do sądu wniosek o umorzenie postępowania, który został uwzględniony przez sąd. Czy od kwoty 36 000 zł należy opłacić podatek i składki?

Ugoda pozasądowa jest natomiast zawierana poza procesem i nie jest zatwierdzana przez sąd. Zwykle w takich sytuacjach strona ugody zobowiązuje się do wycofania pozwu w zamian za określone świadczenie. Ugoda pozasądowa nie stanowi także tytułu egzekucyjnego, a jeżeli dłużnik odmawiałby świadczenia, druga strona musiałaby na nowo wszczynać spór przed sądem.

Z podatku dochodowego są m.in. zwolnione otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, jednak z wyjątkiem odszkodowań wynikających z zawartych umów lub innych ugód, niż ugody sądowe (art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej updof). Ponieważ zawarta przez Państwa ugoda nie ma charakteru ugody sądowej, musi zostać opodatkowana. Inaczej byłoby, gdyby była to ugoda zawarta przed sądem (zarówno przed wniesieniem przez pracownika pozwu, jak i w trakcie toczącego się procesu). Z podatku zwolnione są bowiem inne odszkodowania lub zadośćuczynienia – ale tylko otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej – do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b updof).

W przedstawionej przez Państwa sytuacji nie ma znaczenia, że ugoda dotyczy odszkodowania należnego pracownikowi z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę (art. 45 Kodeksu pracy). Nawet jeżeli z treści ugody jednoznacznie wynika, że pracownik otrzyma określoną kwotę tytułem odszkodowania za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony, od kwoty tej należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy. Gdyby odszkodowanie to wynikało z ugody zawartej przed sądem, wówczas jego kwota byłaby zwolniona z podatku.

W przeciwieństwie do kwestii podatkowych, rodzaj ugody – sądowa, pozasądowa – nie wpływa na obowiązek składkowy. Z podstawy wymiaru składek są bowiem zawsze wyłączone wszelkiego rodzaju odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia. Nie ma przy tym znaczenia, czy źródłem wypłaty tego rodzaju odszkodowania jest przepis prawa powszechnego, ugoda czy postanowienia wewnętrznych aktów z zakresu prawa pracy. Ważne jest tylko to, aby z treści zawartej przez Państwa ugody jednoznacznie wynikało, że jest to świadczenie (odszkodowanie) wypłacone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (np. z powodu wadliwego rozwiązania umowy o pracę).

Podstawa prawna:

  • art. 45 Kodeksu pracy,
  • art. 185, art. 469, art. 777 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego,
  • art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a, lit. b i lit. g ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),
  • § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kosińska

ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK