| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Pracownica na zasiłku chorobowym i macierzyńskim - rozliczanie składki na ubezpieczenie na życie

Pracownica na zasiłku chorobowym i macierzyńskim - rozliczanie składki na ubezpieczenie na życie

Pracownicy naszej firmy są objęci ubezpieczeniem grupowym. Składki na to ubezpieczenie finansuje firma jako pracodawca. Jedna z naszych pracownic od 12 września br. przebywała na zasiłku chorobowym. 20 września urodziła dziecko i przeszła na urlop i zasiłek macierzyński. Podczas choroby i pobierania zasiłków jest za nią opłacana składka grupowego ubezpieczenia na życie wynosząca 65 zł miesięcznie. Jak prawidłowo rozliczyć tę składkę w dokumentacji ZUS za okres choroby i urlopu macierzyńskiego? Jak postąpić, gdy po urlopie macierzyńskim pracownica złoży wniosek o urlop wychowawczy i również w tym okresie będzie objęta ubezpieczeniem grupowym, a pracodawca będzie kontynuował opłacanie za nią składki?

Ze składek są zatem zwolnione przychody:

  • będące składnikami wynagrodzenia,
  • wypłacane (opłacane) za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego bądź zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
  • należne za okres pobierania świadczeń na podstawie wewnętrznych przepisów o wynagradzaniu, funkcjonujących u danego pracodawcy.

Aby płatnik mógł wyłączyć z podstawy oskładkowania kwotę składki ubezpieczenia na życie, muszą być spełnione łącznie wszystkie 3 warunki. Jeżeli np. opłacenie składki za okres choroby pracownika faktycznie ma miejsce, ale stosowny zapis nie znalazł się w wewnątrzzakładowych regulacjach płacowych (układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania, innych przepisach o wynagradzaniu), wówczas wyłączenie nie będzie miało zastosowania.

Zagrożenie (–)

Jeżeli pracodawca nie przyzna prawa do składki ubezpieczeniowej za okres choroby pracownika na podstawie wewnętrznych przepisów o wynagradzaniu, nie wolno kwoty tego składnika wyłączyć z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nawet jeżeli opłacanie składki faktycznie ma miejsce.

Jeżeli składka grupowa jest opłacana za okres, kiedy pracownik jest niezdolny do pracy i otrzymuje wynagrodzenie chorobowe bądź zasiłek chorobowy i takie postępowanie wynika wprost z wewnątrzzakładowych przepisów o wynagradzaniu, kwota składki ubezpieczeniowej na życie nie stanowi podstawy naliczania składek na ZUS w tej części, która przypada na okres pobierania świadczenia chorobowego.

W przypadku gdy pracownik w danym miesiącu chorował i wykonywał pracę, ze składek zwolniona jest tylko część tego składnika – przysługująca za okres orzeczonej niezdolności do pracy. Natomiast pozostała część stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Kwotę danego składnika wynagrodzenia należy zatem proporcjonalnie podzielić na część podlegającą oskładkowaniu oraz na część z niego wyłączoną. W tym celu pełną kwotę dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca, a następnie mnoży przez liczbę dni pobierania świadczenia chorobowego. Tak obliczoną kwotę odejmuje się od przysługującego składnika. Otrzymany wynik podlega oskładkowaniu.

WAŻNE!

Wyłączeniu z oskładkowania podlega proporcjonalnie obliczona część składki ubezpieczeniowej na życie należnej za okres pobierania świadczeń chorobowych.

Składka na grupowe ubezpieczenie na życie opłacana w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego i w czasie przebywania na urlopie wychowawczym nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Zarówno pobieranie zasiłku macierzyńskiego, jak i przebywanie na urlopie wychowawczym stanowi odrębny tytuł do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych dla osoby:

  • pobierającej zasiłek macierzyński – stanowi kwota tego zasiłku,
  • przebywającej na urlopie wychowawczym – stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2011 r. 1386 zł).

Jedynym wyjątkiem są tu przychody ze stosunku pracy uzyskane i rozliczone w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym należne za wcześniejszy okres (tj. za okres przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego).

Jeśli więc pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym/pobierająca zasiłek macierzyński otrzymuje w tym czasie świadczenie w postaci ponoszonej za nią składki grupowej na życie, to nie stanowi ono podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wartość składki grupowej nie wpływa również w żaden sposób na wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym czy pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Z pytania wynika, że pracownica pobierała zasiłek chorobowy od 12 do 19 września br., a 20 września urodziła dziecko i od dnia porodu przysługuje jej zasiłek macierzyński. Za ten miesiąc została za nią opłacona pełna składka grupowa w wysokości 65 zł. Przy założeniu, że wcześniej pracownica chodziła do pracy, część kwoty składki na ubezpieczenie na życie, wliczaną do podstawy wymiaru składek ZUS, należy obliczyć w następujący sposób:

● 65 zł : 30 dni września = 2,17 zł,

● 2,17 zł x 8 dni pobierania zasiłku chorobowego (od 12 do 19 września) = 17,36 zł,

● 2,17 zł x 11 dni pobierania zasiłku macierzyńskiego = 23,87 zł,

● 65 zł – (17,36 zł + 23,87 zł) = 23,77 zł – część składki na ubezpieczenie grupowe stanowiącej podstawę wymiaru składek za wrzesień.

Podstawa prawna

  • art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • § 1, § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK