| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Jak wyliczyć wysokość składek i podatku od wynagrodzenia menedżera

Jak wyliczyć wysokość składek i podatku od wynagrodzenia menedżera

Menedżer został zatrudniony na podstawie kontraktu menedżerskiego. Został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego (zakład obowiązuje składka w wysokości 2,30%) oraz do ubezpieczenia zdrowotnego. Dobrowolnie przystąpił do ubezpieczenia chorobowego. Zgodnie z kontraktem menedżer otrzyma w czerwcu 2007 r. wynagrodzenie za czerwiec w wysokości 6400 zł. W czerwcu br. menedżer otrzymał zwrot należności z tytułu podróży służbowej na terenie Polski, w której był w tym miesiącu, w wysokości 1400 zł (wyższej o 400 zł niż przysługująca z tego tytułu pracownikom sfery budżetowej). Jak naliczyć od tego wynagrodzenia podatek i składki?

RADA
Składki należy naliczyć na zasadach obowiązujących zleceniobiorców. Natomiast zaliczkę na podatek należy naliczyć od przychodu menedżera, pomnieszonego o kwotę 1000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez tę osobę oraz koszty uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE

Menedżer zatrudniony na podstawie kontraktu podlega ubezpieczeniom społecznym jak zleceniobiorca. W kontrakcie wynagrodzenie zostało określone w kwotowej wysokości, która stanowi równocześnie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Składki na te ubezpieczenia trzeba również odprowadzić od pełnej kwoty należności z tytułu podróży służbowej, ponieważ w przypadku zleceniobiorców żadna kwota należna z tego tytułu nie podlega zwolnieniu ze składek (odmiennie niż w przypadku pracowników).

Zatem podstawą wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne będzie kwota 7800 zł, tj. suma wynagrodzenia z tytułu kontraktu i kwoty należności z tytułu podróży służbowej. Składki na te ubezpieczenia w części finansowanej przez menedżera:
• składka na ubezpieczenie emerytalne: 7800 zł × 9,76% = 761,28 zł,
• składka na ubezpieczenie rentowe: 7800 zł × 6,5% = 507 zł.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zostanie naliczona od podstawy wymiaru ograniczonej do 250% przeciętnego wynagrodzenia z I kwartału 2007 r., tj. od kwoty 6772,85 zł:
6772,85 zł × 2,45% = 165,93 zł.

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie natomiast podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie:
7800 zł – (761,28 zł + 507 zł + 165,93 zł) = 6365,79 zł,
6365,79 zł × 9% = 572,92 zł.

Podstawa wymiaru zaliczki na podatek

Zwolnienie z obowiązku naliczania zaliczki na podatek dochodowy należności z tytułu podróży służbowych dotyczy również osób niebędących pracownikami. Obejmuje ono tylko wysokość, jaka z tytułu podróży służbowych przysługuje pracownikowi sfery budżetowej. Zatem podstawę wymiaru zaliczki na podatek będzie stanowić kwota nadwyżki ponad należność, do jakiej byłby z tego tytułu uprawniony pracownik sfery budżetowej, tj. 400 zł.


Podstawę wymiaru zaliczki na podatek dochodowy stanowi przychód menedżera (poza wskazanym zwolnieniem należności w wysokości 1000 zł) po pomniejszeniu o:
• składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego,
• koszty uzyskania przychodu.

Z kolei zaliczka na podatek dochodowy zostanie pomniejszona o 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

WAŻNE!
Od dochodu nie podlegają odliczeniu potrącone składki na ubezpieczenia społeczne, a od zaliczki pobrana składka zdrowotna – obliczone od kwoty zwolnionej z opodatkowania, czyli od kwoty zwrotu w wysokości 1000 zł.

• Podstawa opodatkowania:
7800 zł – 1000 zł = 6800 zł,
6800 zł × 9,76% = 663,68 zł,
6800 zł × 6,5% = 442 zł,
6772,85 zł × 2,45% = 165,93 zł,
6800 zł – (663,68 zł + 442 zł + 165,93 zł) = 5528,39 zł,
5528,39 zł – 108,50 zł = 5419,89 zł; po zaokrągleniu 5420 zł.

• Zaliczka na podatek dochodowy:
5420 zł × 19% = 1029,80 zł.

• Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek:
5528,39 zł × 7,75% = 428,45 zł.

• Zaliczka na podatek po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne:
1029,80 zł – 428,45 zł = 601,35 zł; po zaokrągleniu 601 zł.

Wynagrodzenie do wypłaty

W czerwcu 2007 r. menedżerowi powinny zostać wypłacone należności z tytułu umowy w wysokości:
7800 zł – (761,28 zł + 507 zł + 165,93 zł + 572,92 zł + 601 zł) = 5191,87 zł.

Podstawa prawna:

• art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 16 ust. 1 pkt 4 i ust. 2, art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 i ust. 3, art. 22 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),
• art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 79 ust. 1, art. 81 ust. 1 i ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 210, poz. 2135 ze zm.),
• art. 9 ust. 1, art. 13 pkt 9, art. 22 ust. 9 pkt 5, art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 27b ust. 1 pkt 2, art. 32 ust. 1, ust. 2 i ust. 3b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.),
• art. 8 ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 1 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 217, poz. 1588).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK