| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Zasady umarzania składek na Fundusz Pracy dla przedsiębiorczych matek

Zasady umarzania składek na Fundusz Pracy dla przedsiębiorczych matek

Od 1 lutego do 1 sierpnia 2011 r. osoby, które pomiędzy 1 stycznia 1999 r. a 31 sierpnia 2009 r. prowadziły działalność pozarolniczą w trakcie trwania urlopu wychowawczego, mogą występować do ZUS z wnioskiem o umorzenie składek na Fundusz Pracy. Możliwość ta dotyczy również tych osób, które w obecnej chwili nie prowadzą już działalności lub zawiesiły jej wykonywanie.

Co bardzo ważne – i potwierdzone przez Biuro Prasowe ZUS – nowa ustawa nie warunkuje prawa do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie składek na Fundusz Pracy od tego, czy wcześniej był już złożony wniosek o umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej. Tym samym o umorzenie należności Funduszu Pracy mogą występować również ci płatnicy, którzy wcześniej nie występowali o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczyciel oczekuje jednak, że w praktyce większość wniosków dotyczyć będzie jednak osób, którym wcześniej umorzono już składki na ubezpieczenia społeczne, w trybie wskazanym w nowelizacji ustawy systemowej i ustawy – Prawo bankowe z 24 kwietnia 2009 r.

Należności podlegające umorzeniu

Zakres umorzenia przysługującego przedsiębiorcy uzależniony jest od tego, czy składki na FP zostały już opłacone czy też nie.

Jeżeli składki nie były w ogóle opłacone, umorzeniu podlegać będzie zarówno należność główna, z tytułu nieopłaconych składek, jak i należne od umorzonych składek odsetki oraz opłata prolongacyjna – również w części odpowiadającej umorzonej należności.

Z kolei w sytuacji, w której płatnik opłacił już składki na Fundusz Pracy za okres wskazany w ustawie, umorzeniu podlegają wyłącznie pobrane przez ZUS odsetki za zwłokę, jeżeli płatności dokonano po terminie.

Umorzeniu na nowych zasadach nie podlegają:

  • opłacone składki na Fundusz Pracy,
  • koszty egzekucyjne, powstałe w związku z dochodzeniem należności z tytułu składek na FP, należnych za okres podlegający umorzeniu,
  • koszty upomnienia powstałe za okres, w którym składki podlegają umorzeniu,
  • opłata prolongacyjna opłacona w ramach układu ratalnego.

Jak wynika z przepisów nowelizacji, na żadną ulgę ani umorzenie nie mogą zatem liczyć tylko te osoby, które rzetelnie, terminowo i w prawidłowej wysokości regulowały składki na Fundusz Pracy. W ich przypadku nie zostaną umorzone ani same składki – ustawa dotyczy bowiem składek nieopłaconych, ani odsetki – te bowiem ze względu na terminowość wpłat nie zostały naliczone.

Zwrot nadpłaty

Jeżeli w wyniku umorzenia kwoty pobranych przez ZUS odsetek, po ponownym rozliczeniu konta płatnika okaże się, że na koncie tym widnieje nadpłata, ZUS w pierwszej kolejności zaliczy ją na poczet zaległych lub bieżących składek na Fundusz Pracy, a jeżeli płatnik nadal prowadzi działalność – na poczet przyszłych składek na ten fundusz. Dopiero po stwierdzeniu, że na koncie nie figurują żadne zaległości, brak jest bieżących należności na FP i nie powstaną przyszłe, nadpłata będzie zwracana płatnikowi w formie pieniężnej. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległych lub przyszłych składek, jak również jej zwrot, nie wymaga składania odrębnego wniosku, bo ZUS będzie go dokonywał z mocy ustawy. Ewentualnego zwrotu nadpłaty ZUS będzie dokonywał w gotówce – na podstawie przekazu pocztowego bądź na wskazany przez płatnika rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy na dokonanie zwrotu ZUS ma aż pięć lat od dnia wejścia w życie ustawy.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCYJNE ZMIANY W UMOWACH ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »