| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Czy składkę na FEP trzeba opłacać od każdej kolejnej umowy zawieranej z pracownikiem, który już wykonuje pracę „szczególną”

Czy składkę na FEP trzeba opłacać od każdej kolejnej umowy zawieranej z pracownikiem, który już wykonuje pracę „szczególną”

Z pracownikiem naszego przedsiębiorstwa, zatrudnionym w warunkach szczególnych w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych, za którego mamy obowiązek opłacać składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych, chcemy zawrzeć dodatkową umowę. Nie wiemy jeszcze, jaki dokładnie będzie zakres zadań — ale będzie to albo kolejna umowa o pracę, albo umowa zlecenia. Praca na podstawie dodatkowej umowy nie będzie jednak obejmować wykonywania prac w warunkach szczególnych. Czy od tej drugiej umowy również będziemy musieli opłacać składki na FEP?

Jeśli podpiszą Państwo z pracownikiem umowę o pracę, składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) będą Państwo musieli opłacać wyłącznie od przychodów z tytułu umowy, z której wynika obowiązek wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Gdy podpiszą Państwo z tą osobą umowę zlecenia, składka na FEP będzie należna również od wynagrodzenia z umowy zlecenia.

UZASADNIENIE

Składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) należy opłacać jedynie za pracowników (z małym wyjątkiem, o którym mowa niżej), którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • urodzili się po 31 grudnia 1948 r. oraz
  • wykonują jedną z prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych.

Składki na FEP są należne od podstawy wymiaru odpowiadającej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy o pracę, w ramach której jest wykonywana praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Oznacza to, że nie ma podstaw, aby w sytuacji, gdy pracownika łączą z pracodawcą dwie odrębne umowy o pracę, z których tylko jedna dotyczy wykonywania prac „szczególnych”, obowiązek odprowadzania składek na FEP obejmował przychody z obydwu umów. Wówczas pracodawca ma obowiązek naliczać składkę na FEP za pracownika wyłącznie od tych przychodów, które uzyskuje on z umowy obejmującej obowiązek świadczenia tego rodzaju pracy.

Inaczej jest w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia pracownika, który wykonuje pracę „szczególną”, dodatkowo na umowę cywilnoprawną. W świetle przepisów ustawy o emeryturach pomostowych za pracownika należy bowiem uważać nie tylko osoby pozostające w stosunku pracy, ale i ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 2 pkt 3 ustawy o emeryturach pomostowych). Oznacza to, że pracownikiem jest również osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo na podstawie umowy o dzieło), jeżeli:

  • taką umowę zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub
  • jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Składka na FEP powinna być opłacana od wszelkich wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przysługujących z tytułu zatrudnienia w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Podstawę wymiaru składek na FEP stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na FEP należy ponadto stosować ograniczenie do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »