| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Składki na ubezpieczenia od dodatkowych świadczeń dla pracowników

Składki na ubezpieczenia od dodatkowych świadczeń dla pracowników

Zwolnione od składek są wyłącznie nagrody związane z jubileuszem pracownika. Nagrody wypłacane pracownikom w związku z jubileuszem zakładu pracy nie są zwolnione od opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Odprawy, odszkodowania i rekompensaty

Drugą grupę wyłączeń z podstawy wymiaru składek stanowią odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane w związku z ustaniem stosunku pracy. Do grupy tej należą:

• odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,

• odprawy wypłacane pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej,

• odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Chodzi tu nie tylko o odprawy i odszkodowania przysługujące pracownikom na podstawie Kodeksu pracy, ale także takie świadczenia wypłacane na podstawie porozumienia z organizacją związkową działającą w danym zakładzie pracy albo indywidualnego porozumienia zawartego ze zwalnianym pracownikiem. Warunkiem zwolnienia takich wypłat od składek jest rozwiązanie stosunku pracy.

WAŻNE!

Jeżeli pracownik został zwolniony z pracy i po rozwiązaniu umowy wystąpił do pracodawcy z roszczeniem o wypłacenie wynagrodzenia np. za godziny nadliczbowe i przed sądem została zawarta między stronami ugoda stwierdzająca, że pracodawca wypłaci byłemu pracownikowi odszkodowanie za zrzeczenie się roszczeń, to od wypłaconej z tego tytułu kwoty należy opłacić składki zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i na ubezpieczenie zdrowotne. Zawarta ugoda dotyczy roszczenia, które stanowi podstawę wymiaru składek, jako przychodu ze stosunku pracy. Nie jest to natomiast odszkodowanie związane z rozwiązaniem stosunku pracy.

W przypadku gdy pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (na podstawie przepisów Kodeksu pracy). W umowie określa się okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi. Odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach lub jednorazowo. Od tego odszkodowania składki na ubezpieczenia społeczne nie są należne.

Przychody związane z bhp

Następną grupę wyłączeń stanowią składniki przychodu pracownika, wynikające z szeroko rozumianych przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Przykładem wyłączeń w tej grupie może być:

• wartość świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a także

• ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego przekazanego przez pracodawcę.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK