| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Wyrok SN z dnia 13 lipca 2005 r. sygn. I UK 292/04

Wyrok SN z dnia 13 lipca 2005 r. sygn. I UK 292/04

Członek zarządu spółki z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jej zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli nie można mu przypisać winy w niezłożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ze względu na rezygnację z funkcji członka zarządu.

Członek zarządu spółki z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jej zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli nie można mu przypisać winy w niezłożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ze względu na rezygnację z funkcji członka zarządu.

Przewodniczący SSN Herbert Szurgacz

Sędziowie SN: Roman Kuczyński (sprawozdawca), Jerzy Kwaśniewski

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lipca 2005 r. sprawy z odwołania Tadeusza K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w K. z udziałem zainteresowanego Jana M. o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, na skutek kasacji ubezpieczonego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 kwietnia 2004 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 21 stycznia 2003 r. Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach oddalił odwołanie Tadeusza K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w K. z dnia 8 lipca 2002 r. orzekającej, że wnioskodawca jako członek zarządu Spółki z o.o. - Naprawa Maszyn Biurowych i Maszyn Rejestrujących „B." w K., odpowiada całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi członkami zarządu za zaległości z tytułu nieopłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ubezpieczenie zdrowotne - łącznie w kwocie 101.135,51 zł, za okres od stycznia 1999 r. do lipca 2001 r. Podstawą wydania przez organ rentowy decyzji wobec wnioskodawcy w myśl art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr137, poz. 926 ze zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.), był fakt pełnienia przez niego funkcji wiceprezesa spółki „B." w okresie do października 2001 r. Dopiero w dniu 22 października 2001 r. na podstawie protokołu zgromadzenia wspólników sporządzonego w formie aktu notarialnego, wnioskodawca zbył udziały w spółce na rzecz zainteresowanego Jana M. oraz został odwołany z funkcji wiceprezesa zarządu tej Spółki.

Apelację od powyższego wyroku złożył Tadeusz K., wnosząc o ponowne rozpatrzenie sprawy i uchylenie decyzji ZUS. Apelujący zarzucił, że funkcję prezesa w Spółce z o.o. „B." pełnił faktycznie w okresie od 12 kwietnia 1996 r. do 24 lutego 1997 r. W tym dniu na ręce prezesa zarządu tej Spółki Jana M. złożył pisemną rezygnację zgodnie z art. 180 k.h. podnosząc, iż funkcję tę w tym okresie pełnił społecznie. Jan M. przyjął jego rezygnację, gdyż nie było wówczas wymogu notarialnego potwierdzenia podpisów i zobowiązał się na piśmie z dnia 24 lutego 1997 r. do załatwienia wszystkich formalnych zmian w rejestrach Spółki. Podał ponadto, iż po 24 lutego 1997 r. nie zajmował się sprawami Spółki, nie miał żadnego wglądu do dokumentów Spółki, ani też nie podejmował jakichkolwiek decyzji.

reklama

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Witold Chomiczewski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »