| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Wyrok SN z dnia 25 maja 2005 r. sygn. I UK 265/04

Wyrok SN z dnia 25 maja 2005 r. sygn. I UK 265/04

Warunkiem niezbędnym orzeczenia o odpowiedzialności nabywcy majątku podatnika za zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne jest, by zobowiązanie do zapłaty składek, w związku z którym powstała ta zaległość, było ustalone w odrębnej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Decyzji tej nie może zastąpić zawarcie układu ratalnego między nabywcą majątku i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (art. 45 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych, jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm. oraz w związku z § 1 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1989 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych, Dz.U. Nr 6, poz. 40 ze zm.).

Warunkiem niezbędnym orzeczenia o odpowiedzialności nabywcy majątku podatnika za zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne jest, by zobowiązanie do zapłaty składek, w związku z którym powstała ta zaległość, było ustalone w odrębnej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Decyzji tej nie może zastąpić zawarcie układu ratalnego między nabywcą majątku i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (art. 45 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych, jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm. oraz w związku z § 1 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1989 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych, Dz.U. Nr 6, poz. 40 ze zm.).

Przewodniczący SSN Katarzyna Gonera

Sędziowie SN: Zbigniew Hajn (sprawozdawca), Jerzy Kwaśniewski

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2005 r. sprawy z odwołania Spółki z o.o. Elewator Zbożowy „T." w K., obecnie „E." Spółka z o.o. w W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w Kielcach o zapłatę składek, na skutek kasacji odwołującego się od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2004 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok i przekazał Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie sprawę do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Apelacyjny oddalił apelację odwołującej się -Spółki z o.o. Elewator Zbożowy „T." w K. - od wyroku Sądu Okręgowego, oddalającego jej odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Oddziału w K. z 10 listopada 1999 r., przenoszącej odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego w C. w kwocie 61.798,10 zł za okres od grudnia 1994 do listopada 1995 r. na Elewator Zbożowy „T." Spółkaę z o.o. w K., jako nabywcę majątku tego Przedsiębiorstwa.

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez Sąd Apelacyjny jako podstawa faktyczna zaskarżonego wyroku, wskutek zarządzenia Wojewody T. z 11 grudnia 1995 r, likwidacji podlegało Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w C. Likwidacja miała polegać na zadysponowaniu majątku trwałego i obrotowego Przedsiębiorstwa po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli i wykreśleniu z rejestru przedsiębiorstw państwowych. Umowa przeniesienia własności i użytkowania wieczystego tego Przedsiębiorstwa na rzecz Elewatora Zbożowego „T." Spółki z o.o. w K. została zawarta w formie aktu notarialnego 29 grudnia 1995 r. Przed jej zawarciem, już 20 września 1995 r. Przedsiębiorstwo złożyło aktem notarialnym oświadczenie o przystąpieniu do odwołującej się Spółki i objęciu w niej udziałów, a 9 listopada 1995 r, także aktem notarialnym, nastąpiła zmiana tego oświadczenia, przez oświadczenie, że Przedsiębiorstwo przystępuje do Spółki na zasadach umowy tej Spółki oraz że w Spółce tej obejmuje 15.040 udziałów po 100 zł każdy - o łącznej wartości 1.504.000 zł i pokrywa je aportem w postaci części mienia Przedsiębiorstwa położonego w C. W wyniku tych działań, odwołująca się Spółka już 24 października 1995 r. zwróciła się pismem do ZUS z prośbą o przyjęcie jej propozycji uregulowania zadłużenia w związku z przejęciem do własnej działalności w ramach restrukturyzacji PZM w C, wykazując konkretną kwotę zaległości na dzień 30 września 1995 r. W związku z tym ZUS, pismem z 25 stycznia 1996 r, skierowanym do likwidatora PZM w C, zgłosił wierzytelność z tytułu zaległości składkowych od kwietnia 1994 r. do grudnia 1995 r. Pismem z 7 czerwca 1996 r. Centrala ZUS poinformowała Spółkę o akceptacji zaproponowanego przesunięcia terminu spłat i wydłużenia układu ratalnego do 5 lat, tj. do 60 rat. Wskutek tego ZUS Oddział w O. wyraził zgodę na zaproponowaną przez odwołującą się formę płatności i 29 września 1997 r. zostało podpisane porozumienie wstępne w tym przedmiocie. Przy ustalaniu odpowiedzialności Spółki organ rentowy uwzględnił równowartość objętych przez nią udziałów PZM w C. i pokrycie ich aportem. Zawarty układ ratalny został w całości zrealizowany.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »