| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Emerytura nauczycielska w trzech wariantach

Emerytura nauczycielska w trzech wariantach

Ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r., którzy 1 stycznia 1999 r. posiadają okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy - mogą przejść na emeryturę wcześniejszą w obniżonym o 5 lat wieku emerytalnym.

Nauczyciele mają możliwość skorzystania z przywileju przejścia na emeryturę zarówno bez względu na wiek - na mocy przepisów ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.), jak i w obniżonym wieku emerytalnym na podstawie przepisów ustawy z 18 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (DzU nr 8, poz. 43 ze zm.).

Karta Nauczyciela - art. 88

Nauczyciele objęci przepisami ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.) mogą przejść na emeryturę bez względu na wiek na podstawie art. 88 ustawy, jeżeli legitymują się co najmniej 30-letnim okresem składkowym i nieskładkowym, w tym 20-letnim okresem wykonywania pracy w szczególnym charakterze (praca nauczycielska). Natomiast nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich muszą posiadać co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym. Podane warunki muszą być spełnione najpóźniej do 31 grudnia 2008 r.

Ważne!

Przepisy ustawy nie wymagają od tej grupy ubezpieczonych warunku rozwiązania stosunku pracy do końca 2008 r. W związku z powyższym wnioski o rozwiązanie stosunku pracy oraz wnioski o emeryturę mogą być złożone również po 31 grudnia 2008 r. Do końca 2008 r. muszą zostać jedynie spełnione wymogi dotyczące okresu zatrudnienia oraz okresu pracy w charakterze szczególnym.

Prawo do emerytury dla nauczycieli z tej grupy przysługuje, jeżeli nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w funduszu, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.

O przyznanie emerytury na warunkach określonych w Karcie Nauczyciela może ubiegać się nie tylko nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu zajęć, ale również nauczyciel zatrudniony w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru czasu zajęć. Prawo do emerytury ustala się na ogólnych zasadach, nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu rozwiązania stosunku pracy.

W przypadku spełnienia wymaganych warunków świadczenie emerytalne obliczane jest według starych zasad, tj. na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy emerytalnej, zgodnie z którym emerytura wynosi:

• 24% kwoty bazowej, o której mowa w art. 19, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz

• po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych,

• po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych.


Po osiągnięciu przez nauczyciela powszechnego wieku emerytalnego, który dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat, emeryturę będzie stanowić kwota wpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego nauczyciela do końca miesiąca, od którego przysługuje wypłata emerytury, oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość kapitału początkowego ustalana jest na 1 stycznia 1999 r. dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które podlegały obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przed 1 stycznia 1999 r.

Przy ustalaniu kapitału początkowego uwzględnia się przyjmowane przy ustalaniu prawa do emerytury na starych zasadach okresy składkowe i nieskładkowe, wymienione w art. 6 i 7 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego stosuje się odpowiednio art. 15 i nast. ww. ustawy, z zastrzeżeniem, że okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się z okresu od 1 stycznia 1980 r. do 31 grudnia 1998 r.

Kapitał początkowy stanowi równowartość emerytury hipotetycznej ustalonej na 1 stycznia 1999 r. pomnożonej przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 62 lat.

Emerytura obliczona zgodnie z art. 26 ww. ustawy stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia ustalonej w sposób określony w art. 25 przez dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę.

Wcześniejsza emerytura

Nauczyciele urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. mogą przejść na emeryturę wcześniejszą, jeżeli osiągną wiek wynoszący 55 lat dla kobiet oraz 60 lat dla mężczyzn i legitymują się co najmniej 20-letnim okresem składkowym i nieskładkowym dla kobiet oraz 25-letnim okresem składkowym i nieskładkowym dla mężczyzn.

Z prawa do przejścia na emeryturę na podstawie powyższych przepisów mogą skorzystać również nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., jeżeli podane warunki dotyczące wieku i stażu pracy spełnią do 31 grudnia 2008 r. Warunkiem koniecznym jest to, aby nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w funduszu, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.

W przypadku tej grupy ubezpieczonych ostatnim tytułem zatrudnienia nie musi być praca nauczycielska, jak również nie wymaga się od nich rozwiązania stosunku pracy do końca 2008 r. W sytuacji, w której nauczyciel spełnia wymagane warunki wiekowe oraz stażowe i zdecyduje się na złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenie zostanie mu przyznane i zawieszone do czasu pozostawania przez niego w zatrudnieniu.

Emerytura w wieku obniżonym o 5 lat

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 184 ww. ustawy ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r., którzy 1 stycznia 1999 r. posiadają okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy - mogą przejść na emeryturę wcześniejszą w obniżonym o 5 lat wieku emerytalnym (55 lat kobiety, 60 lat mężczyźni).

Warunkiem niezbędnym do nabycia uprawnień do powyższej emerytury wcześniejszej jest rozwiązanie stosunku pracy oraz nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego. Przepisy ustawy w przypadku tej regulacji nie dają możliwości ubezpieczonemu złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w funduszu, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa, a więc rezygnacji z członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym.

Katarzyna Wojciechowska

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Jeleń

Radca prawny LL.M.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK