| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Nauczyciel emerytem (cz. 1)

Nauczyciel emerytem (cz. 1)

Rok 2008 to ostatni rok, który daje możliwość skorzystania z przejścia na wcześniejszą emeryturę, obliczaną według dotychczasowych zasad, zapewne znacznie korzystniejszych od nowych.

Nauczyciele, którzy chcą zrealizować swoje uprawnienia do wcześniejszej emerytury i przejść na emeryturę bez względu na wiek, najczęściej korzystają z art. 88 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.).

Zgodnie z wymienionym przepisem warunkiem przejścia na emeryturę jest:

• posiadanie 30-letniego okresu zatrudnienia, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej, a nauczyciele szkolnictwa specjalnego - 25-letniego okresu zatrudnienia, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej w szkolnictwie specjalnym,

• rozwiązanie na swój wniosek stosunku pracy.

Przepis ten dotyczy nauczycieli, w tym dyrektorów, zatrudnionych w publicznych przedszkolach i szkołach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a także w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w wymiarze nie mniejszym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Nauczyciele spełniający powyższe warunki w zakresie stażu ogólnego i stażu pedagogicznego będą także mogli przejść na wcześniejszą emeryturę w razie rozwiązania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia w następujących przypadkach:

• całkowitej lub częściowej likwidacji placówki bądź zmian organizacyjnych uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy,

• upływu 6-miesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym,

• odmowy podjęcia pracy przez nauczyciela w stanie nieczynnym.

Emerytura na powyższych zasadach przysługuje także nauczycielom urodzonym w latach 1949-1968, jeżeli warunek dotyczący stażu ogólnego i stażu pedagogicznego zostanie spełniony do 31 grudnia 2008 r. oraz nauczyciele ci nie przystąpili do OFE lub złożyli wniosek o przekazanie składek zgromadzonych w OFE do budżetu.

Emerytura po rozwiązaniu umowy

Decyzje o przyznaniu nauczycielowi emerytury na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela ZUS wyda dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy. Nie oznacza to jednak, że nauczyciele urodzeni w latach 1949-1968, którzy spełniają warunki do przyznania emerytury, muszą bezwzględnie do końca 2008 r. rozwiązać umowę o pracę.


Ważne!

Do 31 grudnia 2008 r. muszą być spełnione wyłącznie warunki dotyczące stażu ogólnego i stażu pedagogicznego, natomiast rozwiązanie stosunku pracy i przejście na emeryturę może nastąpić po tej dacie.

Warunkiem przejścia na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela jest wykonywanie pracy nauczycielskiej, wychowawczej lub pedagogicznej bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku o to świadczenie. Nie oznacza to jednak, że 20-letni staż pracy nauczycielskiej musi przypadać bezpośrednio przed przejściem na emeryturę.

Przy ustalaniu 30-letniego okresu zatrudnienia uwzględniane są zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe, o których mowa w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, w tym również okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku w wymiarze określonym w programie studiów, pod warunkiem jej ukończenia, z tym że okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych.

Do 20-letniej pracy w szczególnym charakterze zaliczana jest praca wykonywana w wysokości co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Nauczyciele, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 88 Karty Nauczyciela, przechodzą na wcześniejszą emeryturę na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).

Emerytury dla urodzonych w latach 1949-1968

Nauczyciele, aby mogli przejść na wcześniejszą emeryturę, muszą:

• kobieta - osiągnąć wiek 55 lat i posiadać co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz być uznaną za całkowicie niezdolną do pracy,

• mężczyzna - osiągnąć wiek 60 lat i posiadać co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz być uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy.

Z uprawnień do wcześniejszej emerytury mogą skorzystać wyłącznie ci nauczyciele, dla których ostatnim ubezpieczeniem było ubezpieczenie pracownicze.


Warunek ten jest również spełniony, jeżeli nauczyciel bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę pobierał m.in.:

• zasiłek dla bezrobotnych,

• zasiłek przedemerytalny,

• świadczenie przedemerytalne.

Kolejnym przepisem umożliwiającym przejście na wcześniejszą emeryturę jest rozporządzenie z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (DzU nr 8, poz. 43 ze zm.).

Nauczyciel wykonujący pracę w szczególnym charakterze nabywa prawo do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

• osiągnął wiek emerytalny wynoszący 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,

• ma wymagany okres zatrudnienia - 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat w szczególnym charakterze.

Nauczyciele, którzy nie nabyli prawa do emerytury na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, a chcieliby skorzystać z ogólnie obowiązujących przepisów, warunki do nabycia prawa do emerytury, tj. ukończenie odpowiedniego wieku, jak też osiągnięcie stażu ogólnego i w szczególnym charakterze, muszą spełnić do końca 2008 r. Po spełnieniu wszystkich warunków ubezpieczeni mogą złożyć wniosek do ZUS o wydanie decyzji ustalającej prawo i wysokość emerytury, nie muszą natomiast rozwiązywać stosunku pracy.

Wcześniejsza emerytura po 2008 r.

Niektórzy nauczyciele, pomimo długiego stażu, nie będą mogli skorzystać z wymienionych wyżej przepisów dotyczących wcześniejszych emerytur. Nie spełnią bowiem jednego z warunków, a mianowicie do końca 2008 r. nie osiągną obniżonego wieku emerytalnego. W takiej sytuacji będą mogli skorzystać z art. 184 ustawy o emeryturach z FUS.

Osoby te będą mogły przejść na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego przewidzianego dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach, jeżeli na dzień 1 stycznia 1999 r. osoby te osiągnęły:

• okres zatrudnienia ogólny wynoszący dla kobiet co najmniej 20 lat i dla mężczyzn 25 lat,

• okres zatrudnienia w szczególnych warunkach wynoszący co najmniej 15 lat,

• nie przystąpiły do OFE,

• rozwiązały stosunek pracy.

Joanna Skrobisz

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Koronczok

Sprzedaż Internetowa24

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK