| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Renta socjalna 2015

Renta socjalna 2015

Dnia 1 marca 2015 roku renta socjalna wzrośnie o 30,24 zł, czyli będzie wynosić 739, 58 zł. Co istotne, po nowelizacji ustawy nie trzeba zamieszkiwać w Polsce, aby pobierać świadczenie.

Renta socjalna - zmiany

Renta socjalna regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej oraz ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Istotne zmiany, które weszły w ubiegłym roku, zmieniają katalog osób uprawnionych do renty socjalnej.

Dla kogo jest renta socjalna?

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia lub przed ukończeniem 25. roku życia w trakcie nauki albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Jak rodzaje rent są przyznawane?

Wymienia się dwa rodzaje rent socjalnych:

  1. Renta socjalna stała – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała;
  2. Renta socjalna okresowa – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

O długości przyznawania renty okresowej decyduje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kto może starać się o rentę socjalną?

O rentę socjalną może starać się:

  1. osoba posiadająca obywatelstwo polskie i zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemiec zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej;
  3. cudzoziemiec posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
  4. osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin.

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy nie będzie trzeba zamieszkiwać w Polsce, żeby dostać rentę socjalną, wystarczy posiadać w Polsce miejsce zamieszkania.

Z czego wynikają zmiany?

Zmiany mają na celu dostosowanie regulacji do wyroku Trybunały Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r., w którym stwierdzono, że obowiązek przebywania na terenie Polski w celu pobierania renty socjalnej jest niezgodny z konstytucją.

Weszły w życie przepisy zmieniające zasady przyznawania renty socjalnej

Kiedy prawo do renty może być zawieszone?

Renta zostaje zawieszona w przypadku pobierania zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »