| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Wyrok SN z dnia 14 czerwca 2006 r., sygn. I UK 333/05

Wyrok SN z dnia 14 czerwca 2006 r., sygn. I UK 333/05

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje osobie wymienionej w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolni­ków (jednolity tekst: Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.), jeżeli wszystkie jego przesłanki zostały spełnione przed uchyleniem tego przepisu ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 91, poz. 873 ze zm.), to jest przed dniem 2 maja 2004 r., choćby wniosek o wypłatę świadczenia został złożony po tej dacie.  

Pełnomocnik wnioskodawczyni zaskarżył powyższy wyrok skargą kasacyjną, zarzucając naruszenie prawa materialnego przez jego błędną wykładnię - art. 1 pkt 7, art. 16 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych ustaw, przez przyjęcie, że przepisy te pozbawiły wnioskodawczynię prawa do jednorazowego odszkodowania, niezastosowanie art. 67 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust.1 pkt 2 i 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w brzmieniu obowiązującym do dnia 2 maja 2004 r., a także na­ruszenie tych ostatnich przepisów, poprzez przyjęcie, że nie obowiązywały one w ni­niejszej sprawie, mimo iż wypadek przy pracy rolniczej miał miejsce 29 kwietnia 2004 r.

W skardze podniesiono także zarzut naruszenie przepisów postępowania, które miały wpływ na wynik sprawy, a mianowicie art. 45 ust. 1 ustawy o ubezpiecze­niu społecznym rolników, a także powołanie się przez Sąd Okręgowy na przepis art. 61 § 3 k.p.a., który nie miał zastosowania w sprawie i pominięcie przez to, za zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej jest równoznaczne we zgłoszeniem roszczenia o odszkodowanie. Podniesiono także naruszenie art. 104 § 2 k.p.a. oraz naruszenie art. 10 ustawy zmieniającej z dnia 2 kwietnia 2004 r., przez rozstrzygnięcie o prawie do jednorazowego odszkodowania na podstawie przepisów nieobowiązujących w dniu wypadku przy pracy rolniczej.

Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania pełnomocnik skarżącej uzasadnił istotnym zagadnieniem prawnym, co do natury przepisu art. 10 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r., który zdaniem skarżącego ma charakter procesowy a nie materialnoprawny. W myśl wywodów skargi materialnoprawny charakter ma przepis art. 16 tej ustawy, który „sytuuje wejście w życie ustawy na dzień 2 maja 2004 r.”, stąd wniosek, że w niniejszej sprawie mają zastosowanie przepisy prawa material­nego obowiązujące przed tą datą - z uwagi na datę wypadku przy pracy rolniczej. Wskazał także, że przepis art. 10 ustawy zmieniającej nie może pozbawić wniosko­dawczyni prawa, które nabyła przed 2 maja 2004 r.

Wskazując na powyższe pełnomocnik skarżącej wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i uwzględnienie odwołania wnioskodawczyni oraz przyznanie jednorazowego odszkodowania, a także zasądzenia kosztów postępowania kasacyj­nego wraz z kosztami zastępstwa procesowego, ewentualne o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania przy uwzględnieniu kosztów postępowania kasacyjnego, w tym kosztów zastępstwa pro­cesowego.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK