| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Postanowienia SN z dnia 13 grudnia 2005 r. sygn. II UK 46/05

Postanowienia SN z dnia 13 grudnia 2005 r. sygn. II UK 46/05

Odwołanie przez stronę oświadczenia pełnomocnika procesowego o cofnięciu odwołania od decyzji organu rentowego na podstawie art. 93 k.p.c. nie może nastąpić w zażaleniu na postanowienie o umorzeniu postępowania.

Odwołanie przez stronę oświadczenia pełnomocnika procesowego o cofnięciu odwołania od decyzji organu rentowego na podstawie art. 93 k.p.c. nie może nastąpić w zażaleniu na postanowienie o umorzeniu postępowania.

Przewodniczący SSN Beata Gudowska

Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca)

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2005 r. sprawy z wniosku Janiny B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w P. o wysokość emerytury, na skutek kasacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 października 2004 r. [...]

oddalił kasację.

Uzasadnienie

Decyzjami z dnia 20 kwietnia, 30 maja i 16 lipca 2001 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w P. dokonał zmiany wysokości pobieranej przez Janinę B. emerytury poprzez ustalenie niższego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru od dotychczasowego oraz dokonanie korekty stażu pracy i zobowiązał ją do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za okres od 1 kwietnia 1998 r. do 30 kwietnia 2001 r. w kwocie 33.759,02 zł wraz z odsetkami w kwocie 7.517,71 zł.

Rozpoznając odwołanie wnioskodawczyni od wskazanych decyzji Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu ustalił, iż w dniu 4 stycznia 1994 r. wystąpiła ona z wnioskiem o emeryturę dołączając zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu uzyskiwanym w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych [...] w P. za lata 1988 -1992, podpisane przez dyrektora szkoły M.S. oraz wnioskodawczynię, jako główną księgową. Na podstawie tego zaświadczenia organ rentowy uwzględnił okres zatrudnienia w rozmiarze 35 lat składkowych oraz ustalił wskaźnik wysokości podstawy wymiaru w wysokości 234,58 %. W związku z dalszym pozostawaniem przez wnioskodawczynię w zatrudnieniu w tym samym liceum w niepełnym wymiarze czasu pracy, organ rentowy na bieżąco dokonywał przeliczenia jej świadczenia emerytalnego. Ostatnia korekta stażu pracy dokonana została decyzją z dnia 7 kwietnia 2000 r. na podstawie zaświadczenia z dnia 31 marca 2000 r. Przeprowadzona przez organ rentowy kontrola wykazała, iż wnioskodawczyni była zatrudniona w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych [...] w P. jako główna księgowa w okresie od 1 lutego 1988 r. do 28 lutego 1994 r. w pełnym wymiarze czasu pracy oraz od 1 marca 1994 r. do 11 października 1997 r. na % etatu. Przedkładane przez nią zaświadczenia dotyczące zatrudnienia i otrzymywanego wynagrodzenia po tej dacie nie zostały sporządzone przez wskazane Liceum. Ponadto w Liceum tym stwierdzono brak pełnej dokumentacji płacowej z lat 1988, 1990 i 1991 dotyczącej zarówno wnioskodawczyni, jak i innych pracowników. W konsekwencji do wyliczenia podstawy wymiaru emerytury wnioskodawczyni organ rentowy przyjął wynagrodzenie z lat 1989 -1993, ustalone na podstawie zachowanej dokumentacji płacowej. Na rozprawie w dniu 2 lipca 2004 r. wnioskodawczyni początkowo twierdziła, iż zawarte w jej aktach emerytalnych zaświadczenia o zatrudnieniu w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych [...] w P. i uzyskiwanym tam wynagrodzeniu są prawidłowe i odzwierciedlają faktyczny stan rzeczy. W trakcie dalszego składania wyjaśnień przyznała, że wraz z byłą pracownicą Liceum, Teresą S., sfałszowała zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie po dniu 11 października 1997 r. oraz że zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z dnia 3 stycznia 1994 r. sporządziła na podstawie dwóch kartotek zarobkowych, tj. z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych [...] w P. oraz Spółki „L.” w P., gdzie - według jej twierdzeń - miała pracować w okresie od 1 lutego 1988 r. do 30 grudnia 1992 r. w charakterze starszego magazyniera w systemie akordowym. Na tej samej rozprawie - po konsultacji ze swoim pełnomocnikiem, adwokatem Marianem K. - wnioskodawczyni cofnęła ze skutkiem prawnym odwołanie od decyzji organu rentowego. Sąd Okręgowy uznał, iż cofnięcie odwołania nie narusza art. 203 § 4 k.p.c, albowiem zebrany materiał dowodowy wskazuje, że pobrane przez wnioskodawczynię świadczenie emerytalne było nienależne jako przyznane i wypłacone na podstawie przedłożonych przez nią fałszywych dokumentów. Ponadto wnioskodawczyni nie wykazała ani pracy w Spółce „L.”, ani też zatrudnienia w Liceum im. [...] w P. w charakterze sekretarki po dacie 11 października 1997 r. W konsekwencji postanowieniem z dnia 2 lipca 2004 r. Sąd Okręgowy umorzył postępowanie w myśl art. 355 § 1 k.p.c.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK