| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Renta socjalna niezależnie od miejsca zamieszkania

Renta socjalna niezależnie od miejsca zamieszkania

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Projekt ten zakłada zmiany w przyznawaniu renty socjalnej.

Głównym celem zmian wprowadzonych do ustawy jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r. TK zakwestionował uzależnienie przyznania i wypłacania renty socjalnej od wymogu przebywania w Polsce. W dotychczasowej praktyce osoba opuszczająca Polskę, bez względu na cel wyjazdu, traciła uprawnienie do renty socjalnej.

Zobacz również: Zawieszenie renty socjalnej

Nowe przepisy przewidują, że prawo do renty socjalnej przysługiwać będzie, nie tylko osobom posiadającym obywatelstwo polskie i zamieszkującym w Polsce, ale również:

  • cudzoziemcom mieszkającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz na pobyt czasowy. Prawo do renty będzie przysługiwać także osobom posiadającym status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,
  • obywatelom państw członkowskich UE, państw EFTA, stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin zamieszkującym w Polsce.

Polecamy serwis: Emerytury i renty

Zgodnie z projektowanymi przepisami, obywatele polscy oraz ww. osoby będą mogli otrzymywać rentę socjalną mimo czasowego przebywania poza granicami Polski.

Prawo do renty socjalnej będzie podlegać zawieszeniu w razie osiągania przychodów za granicą. Przepisy w tym względzie są identyczne, jak w przypadku przychodów osiąganych przez rencistów socjalnych w Polsce. Przyjęto, że:

  • w przypadku przychodów uzyskiwanych w państwie członkowskim UE lub państwie EOG i Szwajcarii przy rozliczaniu emerytury lub renty będzie przyjmowany przychód faktycznie osiągnięty, udokumentowany zaświadczeniem pracodawcy lub innego podmiotu. Osoby, które wykonują w ww. państwach działalność inną niż zatrudnienie w ramach stosunku pracy, a podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym w Polsce, będą przedstawić oświadczenie o wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, od której opłacają składkę,
  • przy rozliczaniu emerytury lub renty osób, które posiadają przychody uzyskiwane za granicą w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy międzynarodowej dotyczącej ubezpieczeń społecznych, przyjmować się będzie:

Zobacz także: Renta socjalna 2014

    • przychód osiągany z tytułu zatrudnienia zadeklarowany przez świadczeniobiorcę w wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie w Polsce;
    • przychód z prowadzenia działalności pozarolniczej, nie niższy niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Dodano również przepis dotyczący przeliczania przychodu osiągniętego za granicą. Przy ustalaniu równowartości w złotych polskich kwoty przychodu wyrażonej w obcej walucie będzie stosowany średni kurs złotego do waluty, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym przychód został osiągnięty.

Wprowadzono również zmiany do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Przewidziano, że w przypadku zawieszenia renty socjalnej z powodu przychodów przekraczających określone progi, prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego wygasa po upływie 90 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Źródło: premier.gov.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK