| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Renta socjalna 2014

Renta socjalna 2014

Renta socjalna podlega waloryzacji na zasadach przewidzianych dla emerytur i rent z FUS. W 2014 r. wskaźnik waloryzacji rent i emerytur pozostanie na minimalnym ustawowym poziomie. Według szacunków, świadczenia w przyszłym roku wzrosną o 2,14 %. Oznacza to, że renciści mogą liczyć tylko na symboliczną podwyżkę.

Renta socjalna

Zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej regulują przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U.2013.982). Renta socjalna jest świadczeniem pieniężnym, które stanowi pomoc finansową państwa dla osób, które w młodym wieku doznały naruszenia sprawności organizmu, w wyniku którego utraciły całkowicie zdolność do pracy. Jest to więc świadczenie, które rekompensuje zmniejszenie szansy na aktywność zawodową i samodzielne zarobkowanie.

Renta socjalna ma charakter świadczenia zabezpieczającego, którego celem jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy.

Zobacz serwis: Emerytury i renty

Komu przysługuje renta socjalna

Renta socjalna jest świadczeniem, którego przyznanie jest uzależnione od zamieszkania na terenie Polski. Przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  1. przed ukończeniem 18. roku życia;
  2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia;
  3. w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

W zależności od tego czy niezdolność do pracy osoby ubiegającej się o rentę ma charakter trwały czy okresowy, może ona liczyć na rentę stałą bądź okresową, przysługująca przez okres wskazany w decyzji ZUS o przyznaniu renty.

Tryb postępowania przy ubieganiu się o rentę

Warunkiem otrzymania renty socjalnej jest złożenie wniosku do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o rentę jednostki organizacyjnej ZUS. Taki wniosek może złożyć osoba ubiegająca się o rentę, jej przedstawiciel ustawowy bądź też inna osoba albo kierownik ośrodka pomocy społecznej, którzy działają za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela.

Wzór wniosków oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przyznawania renty socjalnej (Dz.U.2003.170.1656).

Do wniosku o przyznanie renty socjalnej należy dołączyć:

  1. zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy;
  2. zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej;
  3. zaświadczenie jednostki prowadzącej studia doktoranckie o okresie odbywania tych studiów, zaświadczenie o okresie odbywania aspirantury naukowej;
  4. zaświadczenie wydane przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne określające kwotę osiąganego przychodu oraz okres, na jaki została zawarta umowa, z tytułu której osiągany jest ten przychód;
  5. zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego i o dacie zaprzestania ich pobierania, jeżeli osoba ubiegająca się o rentę socjalną pobiera to wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, wydane przez wypłacającego wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne;
  6. zaświadczenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego określające powierzchnię użytków rolnych nieruchomości rolnej;
  7. uwierzytelnioną przez jednostkę organizacyjną Zakładu lub kierownika ośrodka pomocy społecznej, jeżeli kierownik ten składa wniosek o rentę socjalną, kopię dokumentu potwierdzającego, że osoba ubiegająca się o rentę zamieszkuje na terenie Polski.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stachowiak

Marketing Team Leader w firmie HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK