| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Dokumenty wymagane do ustalenia wysokości emerytury

Dokumenty wymagane do ustalenia wysokości emerytury

Ustalenie wysokości emerytury prawie zawsze jest uzależnione od dostarczenia przez wnioskodawcę określonych dokumentów. Muszą one potwierdzać okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość uzyskiwanych wynagrodzeń.

Wśród tych ostatnich powinny się znaleźć m.in. dane dotyczące okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia, wykorzystanego urlopu wychowawczego, okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, czy też okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Dowodem potwierdzającym okresy składkowe i nieskładkowe może być też zaświadczenie zakładu pracy zawierające odpowiednie dane (wymienione wyżej dla świadectwa pracy). Okresy zatrudnienia można potwierdzić również za pomocą wpisów dokonanych przez pracodawcę w legitymacji ubezpieczeniowej, jeśli posiadają one pieczątkę imienną osoby, która ich dokonywała. W odniesieniu do niektórych okresów wymienionych w przepisach (np. zatrudnienia osób, których dokumenty uległy zniszczeniu na skutek powodzi) środkiem dowodowym mogą być również zeznania świadków.

W celu udowodnienia niektórych okresów składkowych lub nieskładkowych ZUS dopuszcza również inne środki dowodowe, takie jak: decyzje i zaświadczenia określonych organów, potwierdzenia ubezpieczenia przez ZUS, książeczki wojskowe, zaświadczenia lekarskie, oświadczenia określonych osób, umowy, pisma i legitymacje.

Dokumenty potwierdzające zarobki

Wysokość wynagrodzeń uzyskiwanych w poszczególnych latach kariery zawodowej decyduje w znacznej mierze o wysokości „starej” emerytury oraz kapitału początkowego. Porównując zarobki z wybranych lat kalendarzowych do przeciętnych płac z tych lat, ZUS oblicza podstawę wymiaru emerytury (lub kapitału początkowego), a następnie od tak ustalonej podstawy wymiaru – wysokość świadczenia.

Podstawowym dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych przez pracownika wynagrodzeń jest zaświadczenie zakładu pracy. Zaleca się, aby zostało ono wystawione na formularzu ZUS Rp-7, gdyż w takim przypadku pracodawca może mieć pewność, że przekaże wszystkie dane niezbędne do prawidłowego ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub kapitału początkowego.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS Rp-7) może wystawić co do zasady wyłącznie ten pracodawca, który zatrudniał pracownika. Takie uprawnienie ma również następca prawny pracodawcy, który powstał w wyniku przekształceń własnościowych lub restrukturyzacji (np. spółka prawa handlowego utworzona po sprywatyzowaniu przedsiębiorstwa państwowego). ZUS honoruje też zaświadczenia ZUS Rp-7 wystawione przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa lub Agencję Nieruchomości Rolnych dla pracowników zlikwidowanych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Jeśli w stosunku do pracodawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, zaświadczenie ZUS Rp-7 może wystawić również likwidator lub syndyk masy upadłościowej.

Równorzędnym z zaświadczeniem ZUS Rp-7 środkiem dowodowym są wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej, jeżeli zawierają informację o dacie rozpoczęcia i zakończenia pracy, o jej rodzaju, kwocie wynagrodzenia oraz roku, w którym zostało ono osiągnięte. Niezbędna jest też pieczątka zakładu pracy lub upoważnionego pracownika oraz podpis i pieczątka służbowa kierownika komórki finansowej lub upoważnionego pracownika.

Podstawa prawna:

  • art. 103a i 115–117 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.),
  • § 10 oraz § 21–24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (DzU nr 237, poz. 1412).

 

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK