| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Jak wykazać, że pracownik pracował w szczególnych warunkach lub wykonywał pracę o szczególnym charakterze

Jak wykazać, że pracownik pracował w szczególnych warunkach lub wykonywał pracę o szczególnym charakterze

Jestem kadrową w przedsiębiorstwie autobusowym. W lutym 2013 r. jeden z kierowców zamierza zgłosić wniosek o przyznanie emerytury pomostowej i odejść z pracy. Pracuje u nas w szczególnych warunkach nieprzerwanie od 1995 r. Od 1 stycznia 2009 r. jest to praca o szczególnym charakterze, wymieniona w załączniku nr 2 do ustawy pomostowej. W jaki sposób powinniśmy potwierdzić mu okres wykonywania pracy „szczególnej” w latach 1995–2008 oraz po 2008 r.? Czy powinniśmy wyłączyć okresy, w których pracownik faktycznie nie wykonywał wspomnianej pracy, gdyż np. przebywał na zwolnieniu lekarskim?

Zgłoszenie na formularzu ZUS ZSWA oraz potwierdzenie okresów pracy

Pierwszego zgłoszenia danych na formularzu ZUS ZSWA pracodawcy byli zobowiązani dokonać do 31 marca 2011 r. za 2010 r. W zgłoszeniu tym musieli przekazać również informacje dotyczące pracowników, którzy w 2009 r. pracowali w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (także wówczas, gdy w 2010 r. nie wykonywali już tej pracy).

Kolejnych zgłoszeń danych na formularzu ZUS ZSWA płatnicy składek muszą dokonywać do 31 marca każdego następnego roku kalendarzowego. W zgłoszeniach tych są zobowiązani podawać dane dotyczące zatrudnienia pracowników przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienionych w załącznikach do ustawy pomostowej, w całym poprzednim roku kalendarzowym.

WAŻNE!

Do 31 marca każdego następnego roku kalendarzowego płatnicy składek muszą przekazywać do ZUS informacje dotyczące zatrudnienia wszystkich pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których muszą opłacać składki na FEP.

Na podstawie danych przekazanych w zgłoszeniu przez pracodawcę ZUS potwierdza pracownikowi ubiegającemu się o emeryturę pomostową nie tylko okresy pracy „szczególnej” przebyte w poprzednich latach kalendarzowych, przypadających po 2008 r., ale również okresy, które miały miejsce w roku kalendarzowym, w którym ubiega się on o przyznanie tego świadczenia. Jeśli bowiem pracownik wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej, zgłoszenie na formularzu ZUS ZSWA pracodawca powinien przekazać w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przez niego z takim wnioskiem. W zgłoszeniu tym musi zawrzeć informacje dotyczące zatrudnienia pracownika przy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wykonywanej w bieżącym roku kalendarzowym. Ponadto, jeśli wniosek o emeryturę został złożony jeszcze przed przekazaniem zgłoszenia za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia tego wniosku pracodawca jest zobowiązany przekazać do ZUS również to zgłoszenie.

Wystawiając świadectwo pracy, zaświadczenie lub sporządzając dokument ZUS ZSWA pracodawca musi pamiętać, aby wykazywać tam tylko taką pracę, która była wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy. Okresy, w których pracownik świadczył pracę w niższym wymiarze (np. na pół etatu), nie mogą być bowiem zaliczone przez ZUS do wymaganego stażu pracy „szczególnej” uprawniającego do uzyskania emerytury pomostowej.

WAŻNE!

W dokumencie ZUS ZSWA pracodawca powinien wykazywać tylko pracę świadczoną w pełnym wymiarze czasu pracy, gdyż tylko takie okresy ZUS zaliczy do wymaganego stażu pracy „szczególnej” uprawniającej do uzyskania emerytury pomostowej.

Do stażu „pracy szczególnej” nie mogą być również zaliczone okresy niewykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (także o szczególnym charakterze), za które pracownik otrzymał po 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy lub świadczenie rehabilitacyjne. To samo dotyczy okresów urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego oraz służby wojskowej. Wszystkich wymienionych okresów pracodawca nie może więc uwzględniać przy wystawianiu świadectwa pracy lub zaświadczenia, jak również przy sporządzaniu zgłoszenia na formularzu ZUS ZSWA.

Podstawa prawna:

  • art. 125a ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.),
  • § 1–2 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.),
  • art. 4, art. 38, art. 50–51 i załącznik nr 2 do ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.),
  • wykaz A dział IV, poz. 8 pkt 3 zarządzenia Nr 7 z 7 lipca 1987 r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu przemysłu chemicznego i lekkiego (Dz.Urz. MG Nr 4, poz. 7),
  • § 1 ust. 1 pkt 17 i załącznik nr 17 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK