| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Jakie zmiany emerytalne wprowadzono dla służb mundurowych

Jakie zmiany emerytalne wprowadzono dla służb mundurowych

Od 1 stycznia 2013 r. zmienią się zasady przechodzenia na emeryturę żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych. Po nowelizacji przepisów świadczenie emerytalne nabędą oni dopiero po 25 latach służby i ukończeniu 55. roku życia, a jego wysokość będzie uzależniona od średniego uposażenia z 10 lat służby.

WAŻNE!

Do okresu służby żołnierza zawodowego nie wlicza się pracy wykonywanej poza granicami kraju w strukturach organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych strukturach wojskowych, na podstawie umowy zawartej między żołnierzem a organizacją.

Z kolei przy ustalaniu 25-letniego okresu służby wymaganego do przyznania emerytury policyjnej będą zaliczane nie tylko okresy służby pełnionej w jednostkach wymienionych w ustawie (m.in. w Policji, UOP, BOR, ABW), ale również okresy służby wojskowej uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej, a także:

  • okresy pozbawienia wolności i odbywania kary pozbawienia wolności oraz okresy zawieszenia w czynnościach służbowych, w przypadku gdy funkcjonariusz został uniewinniony lub postępowanie karne zostało umorzone, albo gdy nie został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby,
  • okresy urlopu wychowawczego, udzielonego w trakcie pełnienia służby, w wymiarze łącznym nie większym niż 3 lata.

Nowe zasady ustalania wysokości emerytury

Omawiana nowelizacja przewiduje również wprowadzenie od 1 stycznia 2013 r. nowych zasad ustalania wysokości emerytury wojskowej i policyjnej. Emerytura ta będzie wynosiła 60% podstawy jej wymiaru za 25 lat służby i będzie rosła o 3% za każdy dalszy rok tej służby, maksymalnie do 75% podstawy wymiaru. Nowelizacja utrzymuje dotychczasową możliwość podwyższenia emerytury wojskowej lub policyjnej o 0,5% podstawy jej wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny lub w strefie działań wojennych.

Nowe przepisy przewidują również, zarówno w odniesieniu do emerytury wojskowej, jak i emerytury policyjnej, że do tzw. dalszych okresów służby, od których zależy wzrost świadczenia o 3% podstawy jego wymiaru, będą zaliczane okresy urlopu wychowawczego udzielonego w trakcie pełnienia służby.

Od 1 stycznia 2013 r. w zupełnie inny sposób niż obecnie będzie ustalana podstawa wymiaru emerytury wojskowej i policyjnej. Nie będzie już ona uzależniona wyłącznie od wysokości uposażenia należnego żołnierzowi lub funkcjonariuszowi w ostatnim miesiącu pełnienia służby.

W wyniku omawianej nowelizacji organ emerytalny obliczy podstawę wymiaru emerytury wojskowej lub policyjnej z uwzględnieniem średniego uposażenia należnego żołnierzowi lub funkcjonariuszowi przez 10 kolejnych lat kalendarzowych (wybranych przez żołnierza lub funkcjonariusza, a w razie braku wyboru z jego strony – z 10 kolejnych lat kalendarzowych poprzedzających rok zwolnienia ze służby). W celu ustalenia podstawy wymiaru emerytury organ emerytalny wykona kolejno następujące czynności:

● obliczy sumę kwot uposażeń należnych żołnierzowi lub funkcjonariuszowi w okresie każdego roku z wybranych przez niego lat kalendarzowych (lub w razie braku wyboru – w okresie 10 kolejnych lat kalendarzowych poprzedzających rok zwolnienia ze służby),

  • obliczy stosunek każdej z tych sum kwot do rocznej kwoty przeciętnego uposażenia żołnierza zawodowego lub funkcjonariusza, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, wyrażając go w procentach, z zaokrągleniem do setnych części procentu (jeśli żołnierz lub funkcjonariusz w danym roku pełnił również inną służbę uwzględnianą przy ustalaniu prawa do emerytury, organ emerytalny obliczy ten stosunek proporcjonalnie do poszczególnych okresów służby),
  • obliczy średnią arytmetyczną tych procentów, która będzie stanowiła wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury,
  • wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury pomnoży przez kwotę przeciętnego uposażenia obowiązującego w dniu zwolnienia ze służby (a w przypadku żołnierza lub funkcjonariusza, który 55 lat osiągnął po zwolnieniu ze służby – przez kwotę przeciętnego uposażenia żołnierza zawodowego lub funkcjonariusza obowiązującego w dniu osiągnięcia przez niego 55. roku życia).

Ponowne ustalenie emerytury

Emerytura wojskowa lub policyjna przyznana i ustalona według nowych zasad, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r., będzie mogła być ustalona ponownie. Taka możliwość dotyczy przede wszystkim emerytów, którzy po dniu przyznania świadczenia zostaną ponownie powołani do zawodowej służby wojskowej albo przyjęci do służby w Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, BOR, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej. W takim przypadku po okresie pełnienia wymienionej służby co najmniej przez 12 miesięcy organ emerytalny na nowo ustali na ich wniosek podstawę wymiaru, a następnie wysokość emerytury według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.

Nowelizacja przewiduje również, tak jak w przypadku obecnie obowiązujących zasad przechodzenia na emeryturę, możliwość podwyższenia emerytury wojskowej (która wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru) z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. W takim przypadku, na wniosek żołnierza rezerwy złożony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, w którym został zwolniony z czynnej służby wojskowej, organ emerytalny doliczy do wysługi emerytalnej po 3% dotychczasowej podstawy wymiaru emerytury za każdy rok pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (obecnie wskaźnik ten wynosi 2,6% podstawy wymiaru). Jeśli okres ten był krótszy niż rok, doliczenie będzie proporcjonalnie niższe i uwzględni faktyczną liczbę dni tej służby.

Nowe zasady także dla osób, które wstąpiły do służby przed 2013 r.

Nowelizacja zakłada w przyszłości możliwość dokonania wyboru między ustaleniem emerytury na zasadach obecnie obowiązujących i na zasadach, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Możliwość ta będzie dotyczyła:

  • żołnierzy, którzy zostali powołani po raz pierwszy przed 1 stycznia 2013 r. do zawodowej służby wojskowej, służby kandydackiej lub innej służby uwzględnianej przy ustalaniu prawa do emerytury policyjnej,
  • funkcjonariuszy, którzy zostali przyjęci po raz pierwszy przed 1 stycznia 2013 r. do służby w Policji, ABW, AW, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, BOR, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej lub do zawodowej służby wojskowej.

Wymienione osoby będą mogły złożyć organowi emerytalnemu oświadczenie o wyborze sposobu ustalenia emerytury najpóźniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia. Należy jednak podkreślić, że omawiana nowelizacja przewiduje 12-letni okres vacatio legis dla wejścia w życie regulacji dotyczących możliwości dokonania omawianego wyboru. Zaczną one obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2025 r.

Podstawa prawna:

  • art. 12, art. 15–15a i art. 18 ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze zm.),
  • art. 12, art. 15–15a i art. 18 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.),
  • art. 1–2 i art. 11 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 664).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Premiere Design

Architektura Wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK