| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie emerytury i renty

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie emerytury i renty

Osoba, która otrzymała niekorzystną decyzję ZUS w sprawie emerytury lub renty, może wnieść odwołanie do sądu okręgowego pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie powinno też trafić do właściwej placówki ZUS, która wydała taką decyzję.

Postępowanie przed sądem

W wyniku złożenia odwołania sąd podejmuje czynności określone w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Przede wszystkim sprawdza, czy nastąpiło ono w ustawowym terminie miesiąca od dnia doręczenia odpisu decyzji. Jeśli termin ten został przekroczony, wówczas sąd odrzuca odwołanie, nie nadając sprawie dalszego biegu. Jedynie wówczas, gdy przekroczenie terminu było niewielkie i nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zainteresowanej, sąd przystępuje do rozpatrzenia sprawy.

Sąd dokonuje również sprawdzenia odwołania pod względem formalnym. Jeśli występują w tym zakresie jakieś błędy lub braki, wówczas wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do jego poprawienia lub uzupełnienia.

W ramach prowadzonego postępowania sąd dokonuje wszechstronnego zbadania sprawy. W tym celu może m.in. zlecić przeprowadzenie dodatkowych dowodów wykraczających poza materiał dowodowy dostarczony przez osobę, która złożyła odwołanie (np. z zeznań świadków, z opinii biegłego lekarza itd.). Sąd albo oddala odwołanie (jeśli nie ma podstaw do jego uwzględnienia), albo je uwzględnia, zmieniając zaskarżoną decyzję w całości lub w części i orzekając co do istoty sprawy. W przypadku gdy odwołanie zostało wniesione w związku z niewydaniem decyzji przez organ rentowy i zostało przez sąd uwzględnione, możliwe są 2 rozwiązania. W takiej sytuacji sąd albo zobowiązuje organ rentowy do wydania decyzji w określonym terminie albo sam orzeka co do istoty sprawy.

Gdy odwołanie dotyczy niezdolności do pracy

Pewne szczególne rozwiązania dotyczące postępowania odwoławczego przed sądem odnoszą się do sytuacji, gdy odwołanie dotyczy świadczenia uzależnionego od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Przede wszystkim sąd może we wspomnianych sprawach orzec merytorycznie (co do istoty sprawy) tylko wtedy, gdy wnioskodawca wyczerpał drogę odwoławczą w ZUS (wnosząc sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika do komisji lekarskiej ZUS), a w odwołaniu od decyzji organu rentowego nie wskazał żadnych nowych okoliczności dotyczących niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wówczas w wyniku przeprowadzonego postępowania sąd może zmienić zaskarżoną decyzję w całości lub w części. Na podstawie wyroku sądu ZUS wydaje wtedy decyzję w sprawie świadczenia.

W pozostałych przypadkach nie dochodzi do merytorycznego rozpatrzenia odwołania przez sąd. Po pierwsze, sąd odrzuca odwołanie, jeśli decyzja organu rentowego została wydana na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, a w odwołaniu od takiej decyzji osoba zainteresowana nie wskazała żadnych nowych okoliczności dotyczących niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji. Oznacza to, że sąd nie rozpatrzy odwołania w sprawie uzależnionej od stwierdzenia tej niezdolności, jeśli wnioskodawca nie wniósł sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika do komisji lekarskiej ZUS.

Inna procedura, choć również niekończąca się merytorycznym rozpatrzeniem sprawy przez sąd, została przewidziana w sytuacji, gdy osoba odwołująca się złożyła wprawdzie sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS, ale po upływie przewidzianego terminu, który nie został przez ZUS przywrócony. Jeśli w odwołaniu od decyzji wydanej na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika podnosi tę okoliczność i zdoła udowodnić, że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn od niej niezależnych, wówczas sąd uchyla decyzję, przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania organowi ZUS i umarza postępowanie. W takiej sytuacji ZUS kieruje wniesiony po terminie sprzeciw do rozpatrzenia przez komisję lekarską. W analogiczny sposób sąd postępuje wówczas, gdy osoba zainteresowana nie wskazała wprawdzie w odwołaniu od decyzji nowych okoliczności dotyczących niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, ale takie okoliczności powstały już po dniu złożenia tego odwołania.

Podstawa prawna:

  • art. 4778–47714 Kodeksu postępowania cywilnego,
  • art. 83 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK