| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Czy w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego można uzyskać rentę

Czy w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego można uzyskać rentę

Nasz pracownik pobiera świadczenie rehabilitacyjne. Okazuje się jednak, że leczenie i rehabilitacja nie rokują odzyskania przez niego zdolności do pracy. Czy w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego ZUS może przyznać mu (zamiast tego świadczenia) rentę z tytułu niezdolności do pracy? Jakie warunki powinien spełnić, aby uzyskać rentę i jakie dokumenty należy złożyć do ZUS?

Wymagany okres składkowy i nieskładkowy wynosi:

 • 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
 • 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 lat do 22 lat,
 • 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 lat do 25 lat,
 • 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 lat do 30 lat,
 • 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Osoby, które stały się niezdolne do pracy w wieku powyżej 30 lat, aby nabyć prawo do renty, muszą spełnić dodatkowy warunek. Wymagany minimalny 5-letni staż składkowy i nieskładkowy musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Warunku posiadania co najmniej 5-letniego stażu w ostatnim 10-leciu nie wymaga się od osób, które udowodniły staż składkowy wynoszący co najmniej 25 lat – kobiety i 30 lat – mężczyźni oraz są całkowicie niezdolne do pracy (art. 58 ust. 4 ustawy emerytalnej).

Uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy jest uzależnione od zgłoszenia wniosku o to świadczenie (najlepiej na formularzu ZUS Rp-1) we właściwej jednostce ZUS. Pracownik może to zrobić sam (składając wniosek bezpośrednio w ZUS lub wysyłając go pocztą), ale może to zrobić też za pośrednictwem pracodawcy. Przepisy ustawy emerytalnej nakładają bowiem na pracodawców obowiązek przygotowania za zgodą pracownika wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy i przedłożenia go do ZUS na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłku chorobowego (ewentualnie świadczenia rehabilitacyjnego). Pracodawcy są również zobowiązani do współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Do wniosku o przyznanie tego świadczenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kwestionariusz przebytych okresów składkowych i nieskładkowych na formularzu ZUS Rp-6 lub na formularzu unijnym E-207 PL (w przypadku posiadania okresów ubezpieczenia w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii),
 • dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe (np. świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe),
 • dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzeń (najlepiej zaświadczenie płatnika składek wystawione według wzoru ustalonego przez ZUS na formularzu ZUS Rp-7 lub legitymację ubezpieczeniową zawierającą odpowiednie wpisy),
 • dokument stwierdzający datę urodzenia,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, posiadaną dokumentację leczniczą wraz z podaniem nazwy i adresu zakładu opieki zdrowotnej (lub prywatnego gabinetu lekarskiego), w którym osoba ubiegająca się o rentę jest lub była leczona,
 • wywiad zawodowy wystawiony przez pracodawcę (na formularzu N-10),
 • dokumenty potwierdzające ewentualne okresy ubezpieczenia za granicą – w państwach, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych,
 • kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy (w przypadku zgłoszenia wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy).

Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy ZUS sprawdzi, czy wnioskodawca spełnia warunek stażowy wymagany do uzyskania tego świadczenia. W przypadku gdy wymóg ten zostanie spełniony, skieruje go na badanie przez lekarza orzecznika ZUS. Jeśli orzeczenie to stwierdzi całkowitą lub częściową niezdolność do pracy i niezdolność ta powstanie w wymaganym okresie, ZUS przyzna z tego tytułu rentę na okres wskazany w orzeczeniu lekarza orzecznika.

 

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK