| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > W jaki sposób ZUS obliczy wysokość emerytury

W jaki sposób ZUS obliczy wysokość emerytury

Nasza pracownica, urodzona 15 kwietnia 1952 r., chce przejść na emeryturę wraz z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego (60 lat). Słyszeliśmy, że osoby urodzone między 1949 r. a 1968 r. mogą wybrać sposób, w jaki ich emerytura zostanie ustalona. Czy nowy sposób obliczenia emerytury byłby korzystniejszy dla naszej pracownicy? Co należy zrobić, by emerytura dla takiej pracownicy została ustalona na nowych zasadach?

Emeryturę według mieszanego sposobu oblicza się także dla osoby ubezpieczonej, urodzonej po 31 grudnia 1948 r., będącej członkiem OFE, która złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa. Oznacza to, że emerytura według mieszanego sposobu może być obliczona również kobietom, które wiek emerytalny 60 lat ukończą w latach 2009–2013, nawet wówczas, gdy przystąpiły do OFE, ale występując o emeryturę wnioskują o przekazanie zgromadzonych tam środków do budżetu państwa.

Emeryturę obliczoną według mieszanego sposobu mogą również otrzymać osoby, którym ZUS ustalił już prawo do wcześniejszej emerytury: pracowniczej, z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, z tytułu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej czy pracy górniczej albo kolejowej i obliczył ją według starych zasad. Jednak będzie to możliwe, jeśli osoby te zgłoszą wniosek o emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i nie pobiorą nawet za 1 miesiąc wcześniejszej emerytury wyliczonej według dotychczasowych zasad.

Z wnioskiem o obliczenie emerytury według mieszanego sposobu mogą również wystąpić ubezpieczeni, którzy pobierali rentę z tytułu niezdolności do pracy, którym ZUS przyznał emeryturę z urzędu (art. 24a ustawy emerytalnej).

Sposób obliczenia emerytury według tzw. mieszanego sposobu w 2012 r. jest następujący:

  • 35% emerytury obliczonej według dotychczasowych zasad oraz
  • 65% emerytury obliczonej według nowych zasad.

W przypadku emerytury obliczanej według mieszanego sposobu data zgłoszenia wniosku ma wpływ na obliczenie części emerytury ustalanej na dotychczasowych zasadach, a więc m.in. na wysokość kwoty bazowej przyjętej do obliczenia wysokości emerytury. W przypadku części emerytury obliczonej według nowych zasad, data zgłoszenia wniosku może mieć wpływ na wielkość przyjmowanego do jej obliczenia dalszego trwania życia.

Natomiast emeryturę według nowych zasad oblicza się:

  • osobom urodzonym po 1948 r., jeżeli zdecydowały się przystąpić do OFE oraz
  • obowiązkowo wszystkim urodzonym po 1968 r.

Warunkiem nabycia prawa do emerytury jest spełnienie warunku posiadania statusu ubezpieczonego i osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna). Przez pojęcie „ubezpieczony” należy rozumieć osobę podlegającą ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, określonym w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, a także osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników.

Wysokość emerytury obliczanej według nowych zasad stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez tzw. średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi, w jakim ubezpieczony zdecyduje się przejść na emeryturę (art. 26 ustawy emerytalnej). Podstawę obliczenia nowej emerytury stanowi kwota składek zaewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego będzie przysługiwać emerytura. Kwota ta obejmie zgromadzone na koncie składki na ubezpieczenie emerytalne, ich coroczną waloryzację oraz zwaloryzowany kapitał początkowy (dla ubezpieczonych, którzy podlegali ubezpieczeniom przed 1 stycznia 1999 r.).

Wiek ubezpieczonego w dniu przejścia na emeryturę zostanie określony w latach i miesiącach. Średnie dalsze trwanie życia to wielkość statystyczna służąca do ustalenia liczby miesięcy, w których przeciętnie będzie pobierana nowa emerytura. Przekroczenie tej liczby miesięcy nie będzie miało żadnego wpływu na wysokość i zasady waloryzacji pobieranego później świadczenia. Średnie dalsze trwanie życia dla wieku emerytalnego jest ustalane wspólnie dla mężczyzn i kobiet, na dzień zgłoszenia wniosku o emeryturę.

Czytaj także

Autor:

ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych

Źródło:

INFOR
Rachunkowość Budżetowa764.15 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK