| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Czy osoba pobierająca rentę wypadkową uzyska prawo do wcześniejszej emerytury

Czy osoba pobierająca rentę wypadkową uzyska prawo do wcześniejszej emerytury

Nasz pracownik, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w grudniu br. ukończy 60 lat. Posiada orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy – w związku z wypadkiem przy pracy, któremu uległ w maju 1995 r., i z ogólnego stanu zdrowia. Pracownik ma 27-letni staż pracy (wypracowany też po wypadku) i pobiera rentę wypadkową. Czy będzie mógł uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach? Praca ta jest pracą wymienioną w wykazie A załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. Jeżeli tak, to jakie dokumenty należy skompletować?

Wykazy stanowisk, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, mają zastosowanie do zakładów podległych właściwym ministrom, kierownikom urzędów centralnych i centralnym związkom spółdzielczym oraz przez nie nadzorowanych. Wykazy te stosuje się także w jednostkach organizacyjnych:

  • które powstały w drodze przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w inne przedsiębiorstwo (przedsiębiorstwa) lub w spółkę (spółki),
  • które zostały przekazane organom samorządu terytorialnego,
  • dla których uprawnienia i obowiązki organu założycielskiego przejęli wojewodowie lub inne organy państwowe.

Zakładowe wykazy stanowisk pracy w szczególnych warunkach (np. ustalone w drodze zarządzenia dyrektora) nie mogą stanowić podstawy do uznawania prac za wykonywane w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Od 24 czerwca 2004 r., tj. od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 czerwca 2004 r. (sygn. P 17/03), prawo do emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach uzyskali także pracownicy zatrudnieni u prywatnych pracodawców.

Okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w powołanym rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy. W związku z tym nie będzie uznana za taką pracę praca wykonywana np. w połowie wymiaru czasu pracy i tylko przez kilka lub kilkanaście dni w miesiącu.

Przez pojęcie pracy wykonywanej stale należy rozumieć pracę wykonywaną na danym stanowisku pracy, zgodnie z rozkładem czasu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy, ustalonym dla tego stanowiska. Przy ustalaniu okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach nie należy uwzględniać przypadających po 14 grudnia 1991 r. okresów niezdolności do pracy, za które zostały wypłacone świadczenia chorobowe, tj. okresów wypłaty zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach nie uwzględnia się również okresów urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego oraz służby wojskowej. Natomiast do okresu pracy w szczególnych warunkach wlicza się okresy urlopu wypoczynkowego.

WAŻNE!

Do okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie są wliczane okresy niezdolności do pracy przypadające po 14 grudnia 1991 r., za które zostały wypłacone świadczenia chorobowe oraz okresy urlopu wychowawczego, bezpłatnego i służby wojskowej.

PRZYKŁAD

Ubezpieczony, urodzony 22 września 1956 r., posiada na 1 stycznia 1999 r. 26-letni okres składkowy i nieskładkowy (2 lata zasadniczej służby wojskowej i 24-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę), w tym 15 lat pracy w szczególnych warunkach, wykonywanej w hutnictwie. Prace te wykonuje do chwili obecnej. Nie jest on członkiem OFE. Ponieważ w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego uprawniającego do uzyskania wcześniejszej emerytury (22 września 2011 r.) ubezpieczony wykonywał pracę w szczególnych warunkach (wymienioną w dziale III wykazu B rozporządzenia), spełni warunki do przyznania emerytury, jeśli rozwiąże stosunek pracy (§ 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.).

Jeżeli Państwa pracownik jest członkiem OFE, to w celu uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu posiadania okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze musi złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru członków OFE i przekazanie środków zgromadzonych na rachunku OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa. ZUS wykreśli wówczas wpis o członkostwie w OFE z Centralnego Rejestru Członków OFE i zawiadomi o tym wykreśleniu Fundusz Emerytalny.

W przypadku ubezpieczonych, którzy pozostają w stosunku pracy w dniu zgłoszenia wniosku o wcześniejszą emeryturę, warunkiem jej uzyskania jest rozwiązanie dotychczasowego stosunku pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WspolnyPozew.com

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK