| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Czy pracownik może ubiegać się o przeliczenie emerytury na podstawie nowych zarobków

Czy pracownik może ubiegać się o przeliczenie emerytury na podstawie nowych zarobków

W styczniu br. jeden z naszych pracowników ukończył 65 lat i nabył prawo do emerytury. ZUS obliczył mu świadczenie uwzględniając zarobki z 20 dowolnie wybranych lat kalendarzowych. Pracownik nieprzerwanie pracuje w naszej firmie. Po przepracowaniu 1 roku (co nastąpi pod koniec stycznia 2011 r.) będzie chciał zwrócić się do ZUS o przeliczenie emerytury z uwzględnieniem zarobków uzyskanych po jej przyznaniu. Uprzedził nas, że chciałby otrzymać zaświadczenie o zarobkach za ostatni rok. Czy takie przeliczenie będzie możliwe?

Pracownik może ubiegać się o przeliczenie emerytury przy uwzględnieniu nowych zarobków. ZUS dokona tego przeliczenia, jeśli nowo ustalony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru okaże się wyższy od poprzednio obliczonego.

UZASADNIENIE

Osoby z ustalonym prawem do emerytury mogą pracować po przyznaniu tego świadczenia, a następnie wystąpić z wnioskiem o jego przeliczenie. Jeżeli urodziły się przed 1 stycznia 1949 r., ZUS oblicza im emeryturę według tzw. dotychczasowych zasad, tj. opierając się na:

  • liczbie przebytych okresów składkowych i nieskładkowych,
  • aktualnie obowiązującej kwocie bazowej oraz
  • podstawie wymiaru świadczenia, która jest wypadkową zarobków oraz przeciętnych wynagrodzeń w latach wskazanych do jej ustalenia.

Jeśli osoba uprawniona do emerytury pozostaje w zatrudnieniu po jej przyznaniu, może wystąpić nie tylko o podwyższenie stażu pracy uwzględnionego przy obliczeniu świadczenia, ale ma również możliwość ubiegania się o przeliczenie podstawy wymiaru pobieranej emerytury.

Dla osób, które pracowały po przyznaniu emerytury, obowiązujące przepisy przewidują możliwość przeliczenia podstawy jej wymiaru przy zastosowaniu nowej kwoty bazowej obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o przeliczenie świadczenia. ZUS przeliczy świadczenie pod warunkiem, że emeryt:

  • pozostawał w ubezpieczeniu po ustaleniu prawa do emerytury,
  • wskazał zarobki przypadające w całości lub w części po przyznaniu świadczenia,
  • wnioskuje o ponowne obliczenie podstawy wymiaru emerytury z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatniego 20-lecia przypadającego przed rokiem złożenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości świadczenia lub z 20 dowolnych lat wybranych z całego okresu ubezpieczenia przypadającego przed rokiem złożenia tego wniosku,
  • wskaźnik wysokości podstawy wymiaru z nowo wskazanego okresu jest wyższy od wskaźnika obliczonego poprzednio.

Jeśli Państwa pracownik chciałby przeliczyć podstawę wymiaru emerytury dodając zarobki z nowego roku kalendarzowego, spełni ostatni warunek (posiadania wyższego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru), gdy nowe wynagrodzenia będą wyższe (w stosunku do przeciętnej płacy) od zarobków przynajmniej z jednego roku kalendarzowego wskazanego do poprzedniego ustalenia podstawy wymiaru świadczenia. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury uzyskuje się bowiem w następujący sposób:

  • ZUS dzieli zarobki pracownika w danym roku kalendarzowym przez przeciętną płacę z tego roku; taki schemat powtarza dla każdego z lat wskazanych do ustalenia podstawy wymiaru emerytury,
  • uzyskane wskaźniki cząstkowe (wyrażone w procentach) sumuje, a następnie dzieli przez liczbę lat, z których ustala podstawę wymiaru świadczenia.

Rok z najniższymi zarobkami zostanie wtedy wyłączony z podstawy wymiaru świadczenia, a ZUS uwzględni dodatkowo zarobki z roku kalendarzowego przypadającego po przyznaniu emerytury.

Przykładowo, gdyby wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury ustalony z 20 dotychczasowych lat wynosił 110%, najniższy wskaźnik cząstkowy (np. z 2003 r.) – 95%, a stosunek zarobków z 2010 r. do przeciętnej płacy w tym roku 104%, ZUS przeliczyłby podstawę wymiaru emerytury od nowej kwoty bazowej. Gdyby jednak cząstkowy wskaźnik z 2010 r. był niższy niż najniższy wskaźnik cząstkowy z 2003 r., takie przeliczenie nie byłoby możliwe. W takiej sytuacji nowo ustalony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury byłby bowiem niższy od ustalonego poprzednio.

Warunek posiadania wyższego od poprzedniego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru świadczenia nie jest wymagany w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich ma miejsce wówczas, gdy emeryt od dnia ustalenia prawa do świadczenia do dnia zgłoszenia wniosku o przeliczenie jego podstawy wymiaru nie pobrał emerytury (nawet za jeden miesiąc), ponieważ zawiesił prawo do tego świadczenia. Drugi przypadek ma miejsce wtedy, gdy osoba zainteresowana wskaże zarobki osiągnięte w całości po przyznaniu emerytury lub renty. Wówczas jednak nowy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru świadczenia musi wynosić co najmniej 130%.

Żaden z dwóch wymienionych wyjątków nie może mieć zastosowania w przypadku Państwa pracownika, gdyż – jak wynika z pytania – pobierał on emeryturę, a do ponownego ustalenia podstawy jej wymiaru wskaże zarobki uzyskane tylko częściowo po przyznaniu świadczenia. W związku z tym ZUS przeliczy przysługującą mu emeryturę, jeśli udowodni on wyższy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru świadczenia od wskaźnika obliczonego poprzednio.

Podstawa prawna

  • art. 15, art. 110 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).
reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Jaworski

Specjalista do spraw IT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »