| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Kiedy trzeba rozwiązać stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę

Kiedy trzeba rozwiązać stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę

Prawo do wcześniejszej emerytury wiąże się niekiedy z koniecznością rozwiązania stosunku pracy. W niektórych przypadkach uzyskanie prawa do emerytury jest uzależnione od formy rozwiązania stosunku pracy.

(?) Prowadzę sprawy kadrowe w sądzie. Jeden z zawodowych kuratorów sądowych (urodzony w 1947 r.) chce rozwiązać stosunek pracy i przejść na wcześniejszą emeryturę. Czy stosunek pracy takiej osoby musi zostać rozwiązany z określonych przyczyn?

Zawodowy kurator sądowy ma prawo do wcześniejszej emerytury tylko w przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn ściśle określonych w przepisach.

Warunki uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury przez zawodowych kuratorów sądowych urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. są uregulowane w ustawie z 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych. Zawodowy kurator sądowy ma prawo do wcześniejszej emerytury w razie rozwiązania z nim stosunku pracy z powodu:

  • likwidacji sądu albo jego reorganizacji uniemożliwiającej dalsze zatrudnienie,
  • rozwiązania z nim stosunku pracy z powodu trwałej utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do pracy na zajmowanym stanowisku, jeżeli nie ma możliwości przeniesienia kuratora do innej pracy, odpowiedniej do jego stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych, z wyłączeniem przypadku, gdy kurator odmówił przejścia do takiej pracy.

Tylko jeśli stosunek pracy zostanie rozwiązany z wyżej określonych przyczyn, zawodowy kurator sądowy uzyska prawo do wcześniejszej emerytury, pod warunkiem ukończenia do dnia rozwiązania stosunku pracy 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna) oraz udokumentowania wymaganego okresu zatrudnienia – co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

(?) Pracownica zatrudniona nieprzerwanie od kilku lat, w 2008 r. skończyła 55 lat. Do końca 2008 r. udowodniła 30-letni staż ubezpieczeniowy. Czy pracownica ma prawo do wcześniejszej emerytury, jeżeli nie rozwiążemy z nią umowy o pracę?

Uzyskanie prawa do wcześniejszej emerytury pracowniczej nie jest uzależnione od rozwiązania stosunku pracy. Kontynuowanie zatrudnienia nie jest również przeszkodą do wypłaty przez ZUS emerytury.

Możliwość uzyskania wcześniejszej emerytury pracowniczej mają kobiety urodzone w latach 1949 – 1953, które:

  • ukończyły do 31 grudnia 2008 r. wiek emerytalny wynoszący 55 lat,
  • do 31 grudnia 2008 r. udowodniły 30-letni okres składkowy i nieskładkowy lub – w przypadku całkowitej niezdolności do pracy – 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych,
  • pozostawały w stosunku pracy ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, chyba że przez cały okres ubezpieczenia (30 lub 20 lat) wymagany do uzyskania tego świadczenia podlegały ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozostawania w stosunku pracy,
  • w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawały w stosunku pracy przynajmniej przez 6 miesięcy. Tego warunku nie muszą spełniać osoby, które w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę były uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy lub przez cały okres ubezpieczenia (30 lub 20 lat) wymagany do przyznania wcześniejszej emerytury pracowniczej podlegały ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozostawania w stosunku pracy,
  • nie przystąpiły do OFE albo złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochodu budżetu państwa.

WAŻNE!

Osoby, które starają się o wcześniejszą emeryturę pracowniczą, nie muszą rozwiązywać stosunku pracy.

Warunek rozwiązania stosunku pracy nie jest również wymagany do nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn). Warunku tego nie muszą spełniać osoby przechodzące na emeryturę górniczą przyznawaną na nowych zasadach, emeryturę dla nauczycieli akademickich, emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (z wyjątkiem osób przechodzących na emeryturę pomostową i emeryturę na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej), emeryturę kolejową, emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym z tytułu wykonywania pracy górniczej czy emeryturę dla osób wykonujących działalność twórczą lub artystyczną.

Każda emerytura, w tym również emerytura pracownicza, może być wypłacana osobie kontynuującej zatrudnienie po nabyciu uprawnień do emerytury. Od 8 stycznia 2009 r. nie obowiązuje już art. 103 ust. 2a ustawy emerytalnej. ZUS nie zawiesi prawa do emerytury bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu kontynuowania zatrudnienia (bez rozwiązania stosunku pracy) z pracodawcą, u którego pozostawał w stosunku pracy bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do świadczenia.

Czytaj także

Autor:

ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych

Źródło:

INFOR
Rachunkowość Budżetowa764.15 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK