| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Jak ZUS ustali wysokość renty rodzinnej

Jak ZUS ustali wysokość renty rodzinnej

Kompletuję wniosek o rentę rodzinną po naszym zmarłym pracowniku. Pracownik pozostawił dwoje małoletnich dzieci i wdowę. Wszyscy są uprawnieni do renty rodzinnej (dzieci, bliźnięta mają 17 lat i uczą się, wdowa ma ukończone 50 lat). Ponadto wdowa pracuje. Co dla uprawnionych członków rodziny jest bardziej korzystne? Jak ZUS oblicza rentę rodzinną? Czy wysokość tej renty będzie inna, jeśli do świadczenia upoważniona będzie tylko wdowa, a może ZUS obliczy świadczenie korzystniej, gdy świadczenie będzie pobierało również dwoje dzieci?

RADA

O wysokości renty rodzinnej decyduje wysokość świadczenia przysługującego zmarłej osobie oraz liczba osób uprawnionych do renty rodzinnej. Jeżeli wdowa osiąga przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia, to część przysługującej jej renty zostanie zawieszona. Gdy osiągany przychód nie przekracza 70% przeciętnego wynagrodzenia, ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną wdowie w pełnej przysługującej jej wysokości części renty rodzinnej. Jeżeli osiągany przez wdowę przychód przekracza 70% przeciętnego wynagrodzenia, lecz nie przekracza 130% tego wynagrodzenia, ZUS część renty przysługującą wdowie zmniejszy o kwotę przekroczenia 70%, nie więcej jednak niż o 1/3 z 20,4% kwoty bazowej.

UZASADNIENIE

ZUS obliczając rentę rodzinną ustala w pierwszej kolejności wysokość świadczenia przysługującą zmarłemu w chwili śmierci. Kwotę renty rodzinnej stanowi kwota emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli było ustalone prawo do jednego z tych świadczeń, albo kwota jednego z tych świadczeń, do którego miał prawo zmarły. ZUS uznaje, że osoba zmarła jest całkowicie niezdolna do pracy.

Renta rodzinna wynosi:

• dla jednej osoby uprawnionej - 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,

• dla dwóch osób uprawnionych - 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,

• dla trzech i więcej osób uprawnionych - 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

PRZYKŁAD

Wysokość świadczenia ustalona dla zmarłego wynosi 1000 zł. Wysokość świadczenia ustalona tylko dla 2 dzieci będzie wynosiła 900 zł (90% z 1000 zł), a w przypadku, gdy do renty uprawnieni będą wdowa i dwoje dzieci, wysokość renty wyniesie 950 zł (95% × 1000 zł).

Wszystkim uprawnionym do renty rodzinnej przysługuje łączna renta rodzinna, która jest dzielona między osoby uprawnione. Zatem w przypadku ustalenia prawa do renty rodzinnej dla wdowy i dzieci, zarówno matka, jak i każde z dzieci otrzyma po 316,67 zł miesięcznie (1/3 z 950 zł).

Jeżeli świadczenie po zmarłym zostało obliczone wraz ze zwiększeniem z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub z częścią składkową, rentę rodzinną oblicza się - odpowiednio do liczby uprawnionych do renty - jako procent świadczenia po zmarłym w wysokości nieuwzględniającej zwiększenia lub części składkowej. Tak obliczoną rentę rodzinną uzupełnia się do wysokości uwzględniającej 50% zwiększenia - części składkowej, które przysługiwałoby zmarłemu.

Jeżeli wdowa osiąga przychód powodujący zawieszenie renty (od 1 grudnia 2008 r. do 28 lutego 2009 r. przekraczający kwotę 3859,20 zł), to nie powinna składać wniosku o rentę rodzinną na siebie. Gdy przychód powoduje zmniejszenie wypłacanej renty (w okresie od 1 grudnia 2008 r. do 29 lutego 2009 r. między 2078 zł a 3859,20 zł), wskazane jest złożenie wniosku w celu ustalenia zarówno części renty przysługującej wdowie, jak i kwoty zmniejszenia.

Gdyby okazało się, że renta rodzinna dla 3 osób jest o 5% wyższa, lecz część renty rodzinnej dla wdowy będzie pomniejszona o kwotę zmniejszenia, wdowa może złożyć wniosek o wyłączenie z kręgu uprawnionych. Okres, kiedy ZUS na wniosek wyłączy wdowę z kręgu uprawnionych, nie podlega rozliczeniu.

• art. 73-74, art. 105, art. 107a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK