| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Wyrok SN z dnia 7 kwietnia 2006 r., sygn. I UK 223/05

Wyrok SN z dnia 7 kwietnia 2006 r., sygn. I UK 223/05

Okres jednego roku podlegania ubezpieczeniu społecznemu, o którym mowa w art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jednolity tekst: Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.) liczony jest od po­wstania tego ubezpieczenia, a nie od pierwszego dnia kwartału, w którym została opłacona składka.  

Okres jednego roku podlegania ubezpieczeniu społecznemu, o którym mowa w art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jednolity tekst: Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.) liczony jest od po­wstania tego ubezpieczenia, a nie od pierwszego dnia kwartału, w którym została opłacona składka.

 

Przewodniczący SSN Krystyna Bednarczyk (sprawozdawca),

Sędziowie: SN Andrzej Wróbel, SA Romualda Spyt.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 kwietnia 2006 r. sprawy z odwołania Sylwestra R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w B. o ubezpieczenie społeczne, na skutek skargi kasacyjnej ubezpieczonego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 maja 2005 r. [...]

oddalił skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 18 sierpnia 2004 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w B. objął Sylwestra R. ubezpieczeniem społecznym z tytułu prowadzenia pozarolni­czej działalności gospodarczej od dnia 10 listopada 2000 r.

Odwołanie wnioskodawcy od tej decyzji zostało oddalone wyrokiem Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku z dnia 19 listo­pada 2004 r. [...]. Sąd ustalił, że wnioskodawca od dnia 10 listopada 2000 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i prowadzi ją nadal. W związku z tym podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą.

W apelacji od tego wyroku wnioskodawca zarzucił, że prowadzi gospodarstwo rolne i opłaca składki na ubezpieczenie rolnicze.

Wyrokiem z dnia 24 maja 2005 r. [...] Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku oddalił apelację. Sąd Apelacyjny ustalił, że wnio­skodawca prowadzi gospodarstwo rolne i od 1 października 1999 r. do 31 listopada 1999 r. podlegał ubezpieczeniu społecznemu z tytułu umowy o pracę. Od dnia 10 listopada 2000 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie trans­portu. Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jednolity tekst: Dz.U z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.) rolnik lub domow­nik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie co najmniej 1 rok, podejmuje działalność gospodarczą nie będąc pracownikiem i nie pozostając w stosunku służbowym, podlega nadal temu ubezpieczeniu. Wnioskodawca prowadząc jednocześnie pozarolniczą działalność nie mógł podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników od 1 stycznia 2001 r. Dlatego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego decyzją z dnia 30 czerwca 2004 r. stwierdziła ustanie podlegania rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu od dnia 1 stycznia 2001 r. Odwołanie wnioskodawcy od tej decyzji zostało oddalone prawomocnym wyrokiem wo­bec uznania, że warunki do kontynuowania ubezpieczenia rolniczego nie zostały w jego przypadku spełnione. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze RP są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. Sąd Okręgowy prawidłowo ustalił, że wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą od dnia 10 listopada 2000 r. Na ustalenie innej daty rozpoczęcia tej działalności, czego domagał się wnioskodawca, nie może mieć wpływu jego twierdzenie, iż fak­tycznie rozpoczął działalność 2 grudnia 2002 r. Działalność gospodarcza podlega obowiązkowemu zgłoszeniu organowi ewidencyjnemu. Obowiązek ten obejmuje także zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wyko­nywanej przez niego działalności. Skoro zatem wnioskodawca, jak twierdzi, rozpoczął działalność 2 grudnia 2002 r., winno to mieć odzwierciedlenie w ewidencji.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Monika Smulewicz

Dyrektor Działu Usług Kadrowo-Płacowych w FPA Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK