| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Wyrok SN z dnia 16 grudnia 2004 r. sygn. II UK 79/04

Wyrok SN z dnia 16 grudnia 2004 r. sygn. II UK 79/04

Zarządzenie ministra wydane na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.) nie jest źródłem prawa materialnego, którego naruszenie może stanowić podstawę

Zarządzenie ministra wydane na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.) nie jest źródłem prawa materialnego, którego naruszenie może stanowić podstawę kasacyjną określoną w art. 3931 pkt 1 k.p.c.

Przewodniczący SSN Beata Gudowska

Sędziowie SN: Zbigniew Hajn (sprawozdawca), Andrzej Kijowski

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2004 r. sprawy z wniosku Maksymiliana S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w O. o wcześniejszą emeryturę, na skutek kasacji wnioskodawcy od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2004 r. [...]

oddalił kasację.

Uzasadnienie

Wyrokiem z 14 stycznia 2004 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację Maksymiliana S. od wyroku Sądu Okręgowego w Elblągu, oddalającego jego odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O., odmawiającej mu prawa do wcześniejszej emerytury.

Sąd stwierdził, że ubezpieczony pracował od 15 grudnia 1975 r. do 20 lutego 1992 r., a więc przez okres ponad 15 lat, na stanowisku kierownika budowy w Przedsiębiorstwie Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w O. Pracodawca wystawił mu świadectwo potwierdzające, że praca na tym stanowisku była pracą w szczególnych warunkach, jako praca przy zakładaniu urządzeń melioracyjnych. Ponieważ, zdaniem ubezpieczonego, praca ta była związana z dozorowaniem pracowników zatrudnionych stale i w pełnym wymiarze na stanowiskach wymienionych w wykazie „A” dział X poz. 1 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 16 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 31 marca 1988 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy w zakładach pracy nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.Urz. MRLiGŻ nr 2 poz. 4), to praca na jego stanowisku, powinna być traktowana tak samo, jak praca na stanowiskach, na których pracowali nadzorowani przez niego robotnicy.

Sąd Apelacyjny nie podzielił tego rozumowania uznając, że prezentowana przez ubezpieczonego interpretacja ma charakter rozszerzający i zmierza do zapewnienia mu wcześniejszej emerytury, pomimo że nie pracował on na stanowisku wymienionym w wykazie określonym przez uprawnionego ministra na podstawie delegacji zawartej w § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.). Wbrew zarzutom apelacji, w świetle bezspornych w sprawie okoliczności, nie można przyjąć, że była to praca na stanowisku uprawniającym zgodnie z zarządzeniem nr 16 MRLiGŻ do wcześniejszej emerytury. Twierdzenie ubezpieczonego, że zajmowane przez niego stanowisko kierownika oddziału w Przedsiębiorstwie Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych i związany z nim nadzór było zaliczone do pierwszej kategorii zatrudnienia i wymienione w dziale XI pkt 35 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 4 maja 1979 r. w sprawie pierwszej kategorii zatrudnienia (Dz.U. Nr 13, poz. 86) także nie daje podstaw do uwzględnienia apelacji. Ze złożonego do akt rentowych świadectwa pracy ubezpieczonego w szczególnych warunkach nie wynika, żeby pracował on na stanowisku kierownika oddziału, a tylko praca na takim stanowisku była zaliczona do zatrudnienia w pierwszej kategorii. Ze świadectwa tego natomiast wynika, że ubezpieczony pracował na stanowisku kierownika budowy, które nie zostało wymienione w powołanym wyżej załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 1979 r. Z § 19 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. wynika, że prace należące do pierwszej kategorii zatrudnienia na podstawie przepisów obowiązujących do czasu wejścia w życie tego rozporządzenia, niezależnie od tego, czy w myśl przepisów obowiązujących po 1 stycznia 1983 r., są zaliczone do prac w szczególnych warunkach. Nie ma podstaw, aby w myśl § 19 ust. 2 rozporządzenia z 7 lutego 1983 r. prace zaliczone przed 1 stycznia 1983 r. do pierwszej kategorii zatrudnienia i kontynuowane po tej dacie, uważać po 1 stycznia 1983 r. za prace w szczególnych warunkach wskazane w § 4 tego rozporządzenia, jeżeli według przepisów obowiązujących po tej dacie nie są one zaliczone do prac w szczególnych warunkach. Wynika stąd, że jeżeli nawet praca na stanowisku kierownika budowy przy nadzorowaniu prac związanych z melioracjami, według przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 1983 r., byłaby zaliczona do pierwszej kategorii zatrudnienia, to jej kontynuowanie po 1 stycznia 1983 r. nie może być uważane za pracę w szczególnych warunkach w rozumieniu § 4 rozporządzenia z 7 lutego 1983 r. Stąd też praca na tym stanowisku nie została ujęta w wykazie prac ustalonym przez właściwego ministra na podstawie delegacji zawartej w § 1 ust. 2 rozporządzenia z 7 lutego 1983 r. Z uwagi na to, że do 1 stycznia 1983 r. ubezpieczony świadczył tę pracę przez okres krótszy niż 15 lat, bo zaledwie 7 lat, więc nawet gdyby w okresie do 1 stycznia 1983 r. potraktować ją jako pracę w 1 kategorii zatrudnienia, to nie spełniałaby ona warunku związanego z minimalnym okresem, w jakim konieczne jest świadczenie pracy w szczególnych warunkach, aby z tego tytułu nabyć prawo do wcześniejszej emerytury.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK