| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Wyrok SN z dnia 5 czerwca 2007 r., sygn. I UK 43/07

Wyrok SN z dnia 5 czerwca 2007 r., sygn. I UK 43/07

Prawo do emerytury w obniżonym wieku na podstawie art. 29 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) nie przysługuje ubezpieczonemu z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nakładczą.  

Prawo do emerytury w obniżonym wieku na podstawie art. 29 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) nie przysługuje ubezpieczonemu z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nakładczą.

 

Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza,

 Sędziowie SN: Zbigniew Myszka, Romualda Spyt (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 5 czerwca 2007 r. sprawy z odwołania Bogumiły Z. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w C. o emeryturę, na skutek skargi kasacyjnej ubezpieczonej od wyroku Sądu Apela­cyjnego w Katowicach z dnia 14 września 2006 r. [...]

oddalił skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach wyro­kiem z dnia 14 września 2006 r. oddalił apelację ubezpieczonej Bogumiły Z. od wyro­ku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie z jej odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Oddziału w C. odmawiającej prawa do emerytury. W uzasadnieniu wy­roku Sąd Apelacyjny ustalił, że ubezpieczona legitymuje się okresem składkowym i nieskładkowym wynoszącym 22 lata 4 miesiące i 29 dni, lecz nie osiągnęła wieku emerytalnego wskazanego w przepisie art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.). W dalszych zaś wywodach podzielił stanowisko Sądu Okręgowego, iż brak podstaw do przyznania emerytury w niższym wieku eme­rytalnym, na podstawie art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie­czeń Społecznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 lipca 2004 r., z tego względu, że w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie ubezpie­czona nie pozostawała w stosunku pracy, lecz świadczyła pracę nakładczą, a także z uwagi na niespełnienie pozostałych przesłanek wynikających z tego przepisu. Po zmianie powyższego przepisu ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1264) ubezpieczona z tych samych względów nie spełnia przesłanek do wcześniejszej emerytury ( w niższym wieku emerytalnym).

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wywiodła ubezpieczona, zarzucając naruszenie prawa materialnego poprzez bezzasadną odmowę przyznania prawa do emerytury na podstawie art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nieuzasadnione niezastosowanie art. 56 tejże ustawy; a także naruszenie prawa procesowego - art. 321 k.p.c., poprzez nieuwzględnienie żądania ubezpieczonej zawartego w „ pozwie” i powtórzonego w apelacji. Wskazując na powyższe skarżąca wniosła „o uchylenie zaskarżonego wyroku i poprzedzającego go wyroku Sądu Okręgowego oraz przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania”.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Nysztal

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK