| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Postępowanie przed sądem pracy

Postępowanie przed sądem pracy

Spory pracownicze to dla każdego pracodawcy sprawa newralgiczna. Są one wpisane w ryzyko prowadzonej działalności, ale i tak potrafią przysporzyć sporo kłopotów. Prawo pracy jest przy tym tą dziedziną, w której większość sporów jest rozstrzygana na drodze sądowej. Inne możliwości rozstrzygania sporów - takie jak choćby komisje pojednawcze czy sądownictwo polubowne - mają mniejsze znaczenie.

Spółka cywilna jako pracodawca

Warto też spojrzeć na przypadek spółki cywilnej, ponieważ występuje ona często w obrocie. Innym istotnym powodem jest fakt, że bardzo trudno jest procesować się ze spółką przed sądem pracy. Wyrok, który zapada po procesie, może bowiem nie nadawać się do egzekucji (o tym dokładniej poniżej).

W przeciwieństwie do wszystkich innych gałęzi prawa na gruncie prawa pracy podmiotem zatrudniającym jest spółka cywilna, a nie poszczególni wspólnicy. Wynika to z elastycznego pojęcia pracodawcy, którym na gruncie art. 3 k.p. może być każda jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Traktowanie spółki cywilnej jako pracodawcy pozwala na uniknięcie wielu komplikacji przy prowadzeniu przedsiębiorstwa w tej formie, jednak trudno wskazaną konstrukcję uznać za klarowną. A zatem w sądzie pracy stroną może być spółka cywilna, jednak ze względów pragmatycznych należy pozwać nie tylko spółkę, ale również wszystkich wspólników. Na takim stanowisku stanął Sąd Najwyższy w wyroku z 10 maja 1996 r. (I PRN 63/95, OSNP 1996/23/355), w którym wskazał, że występując z powództwem przeciwko pracodawcy będącemu spółką cywilną, pracownik powinien w pozwie oznaczyć jako stronę pozwaną nie tylko spółkę, ale także wszystkich wspólników.

Zdaniem Sądu Najwyższego w wypadku pozywania spółki cywilnej dla pełnej ochrony roszczeń pracownika konieczne jest pozwanie również wspólników, a to z uwagi na brzmienie art. 864 k.c., zgodnie z którym za zobowiązania spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie, i skorelowanego z nim art. 778 k.p.c., zgodnie z którym do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników tej spółki konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom. Jeżeli pracownik nie pozwie łącznie spółki i wspólników, to sąd I instancji powinien z urzędu wezwać wspólników do udziału w sprawie w charakterze pozwanych. Takie postawienie sprawy prowadzi jednak do wielu problemów praktycznych. W postępowaniu egzekucyjnym może się okazać, że tytuł wykonawczy (czyli wyrok) opiewa na inny podmiot niż ten podlegający egzekucji.

WAŻNE!

Pozywając spółkę cywilną, pracownik powinien wskazać oprócz spółki także wspólników. Z kolei spółka, pozywając pracownika, ma pełną zdolność sądową i procesową - nie ma potrzeby wymieniania wspólników, choć wyrok powinien ich dotyczyć, aby tytuł egzekucyjny nadawał się w pełni do przymusowej realizacji.

Sprawy rozpoznawane przez sąd pracy

Sądy pracy to wyspecjalizowane jednostki wymiaru sprawiedliwości, które zajmują się rozpoznawaniem spraw pracowniczych. Wydaje się, że jest oczywiste, jakie sprawy mogą do nich trafić. Nie jest to jednak takie proste - nie wszystkie sprawy, nawet na pierwszy rzut oka powiązane z prawem pracy, mogą być przez ten sąd rozpoznane. Bardzo istotne jest zatem zdefiniowanie sprawy ze stosunku pracy, bo czasem właściwy będzie wydział cywilny lub nawet karny sądu z zupełnie inną procedurą. Jeżeli sąd, do którego złożono pozew, nie jest właściwy do rozpoznania sprawy, to przekazuje ją sądowi właściwemu. Musimy w tym miejscu zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Otóż może się zdarzyć, że składając pozew, wybierzemy właściwy sąd, ale nieprawidłowy wydział (np. właściwy będzie wydział cywilny). W takim wypadku sprawa między wydziałami jest przenoszona zarządzeniem przewodniczącego i nie może być mowy o zaskarżeniu takiej decyzji.

Według Kodeksu postępowania cywilnego sprawy z zakresu prawa pracy to (art. 476 § 1 k.p.c.):

• roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,

• ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy,

• roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy,

• odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Poniżej przedstawiono przykładowe, najczęściej występujące powództwa z prawa pracy. Są to sprawy pracownicze związane z upadłością pracodawcy, związane z akcjami spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, dotyczące szczególnych grup zawodowych (np. nauczycieli, urzędników służby cywilnej, pracowników samorządów) i inne.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

2BE.pl

Grupa Adweb

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK