| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Wszystko o urlopach wypoczynkowych

Wszystko o urlopach wypoczynkowych

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje jedynie pracownikom. Nie mają go więc osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne czy prowadzące własną działalność gospodarczą. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w naturze, co wyklucza jakiekolwiek finansowe rekompensaty wypłacane w zamian za urlop. W przypadku jednak, gdy następuje rozwiązanie stosunku pracy, a wykorzystanie urlopu w naturze jest niemożliwe, pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane dni płatnego wypoczynku. Informacje o tym, jak planować, obliczać i udzielać urlopu, piszemy w naszym opracowaniu.

Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu osoby te nabywają po przepracowaniu pierwszego roku po dniu zaliczenia ich do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Zatem nie ma w tym przypadku znaczenia, kiedy pracownik przedstawi pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności. Dla przyznania mu dodatkowego urlopu znaczenie ma tylko data, kiedy uzyskał odpowiedni stopień niepełnosprawności.

PRZYKŁAD

Pracownik 11 czerwca 2012 r. uzyskał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pracodawcy, u którego pracuje od 1 stycznia 2009 r., przedstawił je dopiero 18 sierpnia 2012 r. Mimo to nabędzie on prawo do pierwszego dodatkowego urlopu 11 czerwca 2013 r., jeżeli cały czas będzie pozostawał w zatrudnieniu.

Omawiany urlop nie przysługuje, gdy niepełnosprawny pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze, który przekracza 26 dni roboczych, lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów (np. kombatanci).

Osobie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy, urlop dodatkowy przysługuje w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru jej etatu.

PRZYKŁAD

Firma zatrudnia na 1/2 etatu pracownika z 5-letnim stażem urlopowym legitymującego się znacznym stopniem niepełnosprawności. Pracownik z takim stopniem niepełnosprawności zatrudniony przez cały rok ma prawo do 15 dni urlopu wypoczynkowego [1/2 etatu × (20 dni urlopu podstawowego + 10 dni urlopu dodatkowego)].

Uzyskując w danym roku po raz pierwszy prawo do dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego, pracownik niepełnosprawny nabywa je w całości. Oznacza to, że dodatkowy urlop przysługuje w pełnym wymiarze, bez względu na datę, w której pracownik go nabył.

WAŻNE!

Prawo do kolejnego urlopu dodatkowego pracownik niepełnosprawny nabywa 1 stycznia następnego roku.

Zasady proporcjonalności zapisanej w Kodeksie pracy nie można stosować, jeśli umowa o pracę z pracownikiem niepełnosprawnym ulegnie rozwiązaniu w trakcie roku kalendarzowego, w którym pracownik nabył po raz pierwszy prawo do dodatkowego urlopu. Wynika to z faktu, że dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego jest prawem nabytym pracownika niepełnosprawnego, które ten pracownik nabywał przez okres całego roku od dnia zaliczenia go do stanu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Dlatego, w sytuacji rozwiązania z nim umowy o pracę w trakcie tego roku, należy mu wypłacić ekwiwalent za pełne 10 dni tego urlopu, jeżeli pracownik nie wykorzystał ich w naturze.

Inaczej jest w przypadku kolejnego urlopu dodatkowego pracownika niepełnosprawnego, do którego prawo nabyłby 1 stycznia następnego roku. Wówczas do urlopu dodatkowego należy zastosować zasadę proporcjonalności i wypłacić ekwiwalent tyko za tyle dni, ile pracownikowi proporcjonalnie należy się do dnia rozwiązania stosunku pracy.

Korzystanie z urlopu przez nauczycieli

Nauczyciele zatrudnieni w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, mają prawo do urlopu w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Prawo do pierwszego urlopu nauczyciel zatrudniony w tzw. placówce feryjnej nabywa w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne. Prawo do pełnego urlopu nabywa nauczyciel, który jest zatrudniony w szkole przez co najmniej 10 miesięcy.

Gdy nauczyciel w danym roku szkolnym przepracował okres krótszy niż 10 miesięcy, prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa jedynie w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.

Nauczycielowi zatrudnionemu w placówce, w której nie ma przewidzianych ferii szkolnych, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych. W czasie ustalonym w planie urlopów nauczyciel ma zagwarantowany minimalny nieprzerwany 4-tygodniowy wypoczynek. Pełny wymiar urlopu wypoczynkowego (czyli 35 dni) przysługuje jedynie nauczycielom, którzy są zatrudnieni:

  • w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • u danego pracodawcy w ciągu całego roku kalendarzowego.

Przy ustalaniu wymiaru urlopu dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy należy stosować zasadę proporcjonalności.

Urlop uzupełniający w maksymalnym wymiarze do 8 tygodni przysługuje nauczycielowi, który nie wykorzystał w całości lub w części urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkolnych z powodu:

  • choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • urlopu macierzyńskiego,
  • odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego.

Urlop pracowników młodocianych

Pracownik młodociany nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy. Wymiar jego urlopu wynosi wówczas 12 dni roboczych. Po upływie kolejnych 6 miesięcy, czyli łącznie po roku pracy, młodociany nabywa prawo do następnych 26 dni roboczych urlopu wypoczynkowego. W sumie urlop młodocianego po roku pracy wynosi 38 dni. Natomiast w roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze krótszym – bo 20 dni roboczych, jeżeli prawo do tego urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Jeżeli młodociany pracownik uczy się, pracodawca ma obowiązek udzielenia mu urlopu w okresie ferii szkolnych. Gdy młodociany nie nabył prawa do urlopu przed feriami, wówczas może wystąpić z wnioskiem o udzielenie urlopu „zaliczkowego” w okresie ferii szkolnych. Pracodawca nie może odmówić młodocianemu udzielenia urlopu w tym okresie.

Młodociany ma prawo wystąpić z wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego w okresie ferii szkolnych. Łącznie z przysługującym mu urlopem wypoczynkowym urlop bezpłatny nie może trwać dłużej niż 2 miesiące. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze młodocianego. Pracodawca nie może odmówić udzielenia mu tego urlopu.

Prawo do urlopu pracowników tymczasowych

Pracownik tymczasowy ma prawo do 2 dni urlopu wypoczynkowego za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Sztymelski

Specjalista z zakresu podatków i rachunkowości, księgowy w biurze rachunkowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK