| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Nowe urlopy wychowawcze pracowników i uprawnienia rodzicielskie przedsiębiorców

Nowe urlopy wychowawcze pracowników i uprawnienia rodzicielskie przedsiębiorców

Pracownik-rodzic może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy urlopu wychowawczego, a nie tak jak dotychczas 3 lata. Jeden miesiąc urlopu wychowawczego został bowiem zarezerwowany wyłącznie dla jednego pracownika-rodzica i nie może z niego skorzystać drugi z rodziców. To najważniejsza zmiana z obowiązujących od 1 października 2013 r. nowych zasad udzielania urlopów wychowawczych.

Dokumenty rozliczeniowe

Zgłoszenia do ubezpieczeń osób przebywających na urlopach wychowawczych dokonuje się przez wykazanie ubezpieczonego w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA lub ZUS RZA. Płatnicy składek nie składają z tych tytułów zgłoszeń do ubezpieczeń ZUS ZUA, ZUS ZZA. Na równi ze zgłoszeniem do ubezpieczeń traktowane jest złożenie jednego z poniższych raportów:

  • ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
  • ZUS RZA – imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne, w przypadku gdy dana osoba podlega tylko temu ubezpieczeniu.

PRZYKŁAD:

Marta F. przebywa na urlopie wychowawczym od 1 września 2013 r. Nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń społecznych ani prawa do emerytury bądź renty. Pracodawca składa za nią raporty ZUS RSA i ZUS RCA. Jej miesięczna podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalona na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za okres od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. wynosi 1950 zł. Płatnik powinien za ubezpieczoną złożyć następujące dokumenty:

  • ZUS RSA

  • ZUS RCA

Jeżeli osoba przebywająca na urlopie wychowawczym poinformuje płatnika składek, że w okresie urlopu wychowawczego ma inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych bądź ma ustalone prawo do emerytury lub renty albo ma inny obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, pracodawca nie powinien za nią rozliczać składek w dokumentach ubezpieczeniowych z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 xx. Oznacza to, że osoba ta nie powinna być wykazywana w imiennych raportach ZUS RCA ani ZUS RZA. Za taką osobę za miesiąc, w którym posiada inny tytuł do ubezpieczeń, pracodawca składa:

  • raport ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia z kodem tytułu 01 10 xx, z kodem świadczenia/przerwy 121,
  • raport ZUS RSA z kodem 12 11 xx i kodem świadczenia/przerwy 350.

PRZYKŁAD:

Elwira S. od 1 września 2013 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone za okres od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. wynosiło 3200 zł. Podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym za tę ubezpieczoną została zatem ustalona w kwocie 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia (na zasadach obowiązujących po 31 sierpnia 2013 r.). Elwira S. zawarła od 15 września, na 2 miesiące, umowę zlecenia z pracodawcą, który udzielił jej urlopu wychowawczego. Z tytułu tej umowy za wrzesień otrzymała 1500 zł wynagrodzenia (wypłaconego 27 września). Za wrzesień za ubezpieczoną powinny zostać złożone:

  • raport ZUS RCA, z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx i kwotami składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, obliczonymi od podstawy wymiaru w kwocie 1500 zł, oraz kwotą składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczonymi od podstawy wymiaru w wysokości 1331,10 zł [1500 zł – 146,40 zł – 22,50 zł]:

  • raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 xx i wykazanymi kwotami składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obliczonymi od podstawy wymiaru w kwocie 1039,64 zł [2227,80 zł : 30 dni września x 14 dni podlegania], oraz kwotą składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną od podstawy wymiaru w wysokości 520 zł: