| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Co najczęściej kontrolują inspektorzy PIP

Co najczęściej kontrolują inspektorzy PIP

Państwowa Inspekcja Pracy nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa pracy. Pracodawca za naruszenia przepisów prawa pracy może być ukarany mandatem w wysokości do 2 tys. zł przez inspektora pracy. Jeżeli inspektor wystąpi o ukaranie pracodawcy do sądu, to kara grzywny za wykroczenia w zakresie prawa pracy wynosi od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Jeżeli pracownik lub pracodawca nie zgadza się z treścią wydanego zaświadczenia lekarskiego, może wystąpić w ciągu 7 dni od wydania zaświadczenia o przeprowadzenie ponownego badania. Wniosek taki składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie. Ponowne badanie przeprowadza wojewódzki ośrodek medycyny pracy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Orzeczenie wydane na podstawie ponownego badania jest ostateczne i na jego podstawie lekarz wydaje zaświadczenie.

Badania wstępne

Badaniom wstępnym podlegają osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowisko pracy albo pracownicy przenoszeni na stanowisko pracy, na którym występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia. Zwolnieni z tego obowiązku są pracownicy, którzy są ponownie przyjmowani do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Badania okresowe

Badaniom okresowym podlegają wszyscy pracownicy. Szczególnym przypadkiem badań okresowych są badania pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających. Takich pracowników należy skierować na badania okresowe po zaprzestaniu przez nich pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami.

Na badania lekarskie powinien również zostać skierowany pracownik, któremu pracodawca zamierza powierzyć inną rodzajowo pracę niż określona w umowie o pracę, w trybie art. 42 § 4 k.p. Nie ma tutaj znaczenia, że praca ma być wykonywana jedynie czasowo.

Obowiązek wykonania badań kontrolnych powstaje w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni. Ich celem jest ustalenie, czy pracownik po chorobie zdolny jest wykonywać pracę na swoim stanowisku. Badania te należy przeprowadzić, nawet jeśli pracownik posiada aktualne badania okresowe. Należy jednak zauważyć, że pracownik powracający z choroby nie ma obowiązku sam dostarczyć orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy. To pracodawca powinien go skierować na takie badania niezwłocznie po jego powrocie do pracy (wyrok SN z 21 czerwca 2005 r., II PK 319/04, OSNP 2006/3–4/49).

Kontrola w zakresie badań lekarskich

W czasie kontroli zagadnień profilaktycznych badań lekarskich inspektor sprawdza przede wszystkim, czy pracodawca zawarł pisemną umowę z jednostką medycyny pracy, która ma sprawować kontrolę nad zdrowiem pracowników przez m.in. wykonywanie badań lekarskich.

Sprawdzeniu podlega również przechowywanie zaświadczeń lekarskich. Inspektor bada, czy zaświadczenia te znajdują się w aktach osobowych pracownika. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach badań wstępnych powinny być przechowywane w części A akt osobowych, natomiast orzeczenia wydane w wyniku przeprowadzonych badań okresowych i kontrolnych powinny być wpięte w części B akt osobowych.

Inspektor kontroluje, czy zaświadczenia lekarskie są wydane przez jednostkę medycyny pracy, z którą pracodawca ma podpisaną umowę o współpracy.

W trakcie kontroli tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy inspektor sprawdza, czy pracownicy nie wykonują pracy bez ważnych orzeczeń lekarskich, ponieważ przepisy zabraniają wykonywania pracy przez pracowników niemających aktualnych badań lekarskich. Należy podkreślić, że orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracownik musi uzyskać przed rozpoczęciem pracy – odnosi się to do wstępnych i kontrolnych badań lekarskich lub przed upływem ważności poprzedniego badania – w przypadku okresowych badań lekarskich.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK