| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak prawidłowo zatrudniać cudzoziemców

Jak prawidłowo zatrudniać cudzoziemców

Pracodawca musi mieć zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca. Istnieje jednak wiele wyjątków od tego wymogu. W Polsce pracę bez zezwolenia mogą podjąć np. pracownicy z krajów Unii Europejskiej.

Przepisy karne

Odpowiedzialność za naruszenie omawianej regulacji zależy od tego, czy dany podmiot zatrudnia niezgodnie z przepisami jednego czy wielu cudzoziemców oraz czy jest to związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Kto powierza, w tym samym czasie, wykonywanie pracy wielu cudzoziemcom przebywającym w Polsce bez ważnego dokumentu pobytowego, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Taka sama kara grozi za uporczywe powierzanie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wykonywania pracy cudzoziemcowi niemającemu ważnego dokumentu pobytowego lub powierzanie pracy małoletniemu cudzoziemcowi nieposiadającemu takiego dokumentu. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając ich liczbę oraz wysokość jednej stawki. Najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 540. Ustalając stawkę dzienną sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa niż 10 zł ani przekraczać 2000 zł.

Natomiast kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 12 miesięcy. Wymierza się ją w miesiącach. W czasie odbywania tej kary skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu oraz jest zobowiązany do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.

Powierzanie obcokrajowcowi nielegalnego wykonywania pracy stanowi wykroczenie zagrożone grzywną nie niższą niż 3000 zł. W ustawie o powierzaniu pracy został dodatkowo zawarty zapis, zgodnie z którym za uporczywe powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi niemającemu ważnego dokumentu pobytowego, w przypadku gdy praca ta nie ma związku z prowadzoną przez powierzającego działalnością gospodarczą, grozi grzywna do 10 000 zł.

Karze za zatrudnienie cudzoziemca nielegalnie przebywającego w Polsce nie podlega ten, kto przed rozpoczęciem wykonywania pracy otrzymał od cudzoziemca ważny dokument uprawniający go do pobytu w Polsce i przechowywał go przez cały okres wykonywania pracy (chyba że wiedział, iż dokument ten został sfałszowany) oraz zgłosił cudzoziemca, któremu powierzył wykonywanie pracy, do ubezpieczeń społecznych, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów.

Podstawy prawne:

  • art. 2 ust. 1 pkt 7, art. 87–90a, art. 120, art. 120a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.),
  • art. 3 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 680),
  • art. 1–21, art. 24 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769),
  • art. 19 ust. 2–3 ustawy z 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 144, poz. 1043 ze zm.),
  • art. 2, art. 3, art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. Nr 180, poz. 1280 ze zm.),
  • § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. Nr 155, poz. 919),
  • § 2–8 i załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. Nr 16, poz. 84),
  • art. 63a ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r, Nr 264, poz. 1573 ze zm.),
  • art. 33, art. 218–221, art. 270–275 Kodeksu karnego,
  • art. 673 Kodeksu pracy.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Karpowicz

Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK