| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak prawidłowo zatrudniać cudzoziemców

Jak prawidłowo zatrudniać cudzoziemców

Pracodawca musi mieć zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca. Istnieje jednak wiele wyjątków od tego wymogu. W Polsce pracę bez zezwolenia mogą podjąć np. pracownicy z krajów Unii Europejskiej.

  • D – dotyczy cudzoziemca wykonującego usługę eksportową;
  • E – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Polski na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu.

Obowiązki pracodawcy

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę, jest zobowiązany m.in. do:

  • uwzględnienia w umowie z cudzoziemcem – przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia – warunków zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia, zawarcia z nim umowy w formie pisemnej oraz przedstawienia mu przed podpisaniem tej umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca (wymagania te nie mają zastosowania w przypadku cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie),
  • przekazania cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia na pracę, informowania go o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia oraz zachowania w tych postępowaniach należytej staranności,
  • niezwłocznego poinformowania organu wydającego zezwolenie o niepodjęciu przez cudzoziemca wykonywania pracy w okresie trzech miesięcy od daty rozpoczęcia ważności zezwolenia lub o zakończeniu wykonywania pracy wcześniej niż trzy miesiące przed upływem ważności zezwolenia.

WAŻNE!

W przypadku złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej wojewoda uwzględnia wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy lub przewidywanego okresu wykonywania zobowiązań wynikających z umowy.

Kontrola legalności pobytu

Pracodawca zatrudniający cudzoziemca musi pamiętać o obowiązkach wynikających z ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej ustawa o powierzaniu pracy), która weszła w życie 21 lipca 2012 r. Podmiot zatrudniający cudzoziemca ma obowiązek zażądać od niego przedstawienia – przed rozpoczęciem pracy – ważnego dokumentu uprawniającego tę osobę do pobytu na terytorium Polski. Zatrudniający musi przechowywać kopię tego dokumentu przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca. Taki obowiązek ciąży odpowiednio również na podmiocie zatrudniającym cudzoziemca na innej podstawie niż stosunek pracy (np. na podstawie umowy zlecenia).

PRZYKŁAD

Firma chce zatrudnić cudzoziemca, który ubiega się o udzielenie mu zezwolenia na zamieszkanie w Polsce na czas oznaczony. Zgodnie z przepisami, cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o wydanie takiego zezwolenia co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej przez niego wizie. Jeśli zachował ten termin i jego wniosek nie zawiera braków formalnych, to pobyt tej osoby w Polsce uważa się za legalny do czasu wydania ostatecznej decyzji w sprawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. W omawianej sytuacji cudzoziemiec nie może jeszcze okazać firmie takiego zezwolenia. Wojewoda zamieszcza jednak w jego dokumencie podróży odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku. Przed rozpoczęciem wykonywania pracy przez tę osobę firma powinna zatem uzyskać kopię jej dokumentu podróży ze stemplem, a także zobowiązać cudzoziemca do przedłożenia ostatecznej decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia pobytowego.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK