| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak prawidłowo zatrudniać cudzoziemców

Jak prawidłowo zatrudniać cudzoziemców

Pracodawca musi mieć zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca. Istnieje jednak wiele wyjątków od tego wymogu. W Polsce pracę bez zezwolenia mogą podjąć np. pracownicy z krajów Unii Europejskiej.

 • kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek,
 • informację starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy, jeżeli jest wymagana,
 • kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku oraz informację o stanie zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku lub informację o posiadanych środkach lub prowadzeniu działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w ustawie o promocji zatrudnienia – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B,
 • informację o stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B,
 •  kopię umowy, na podstawie której usługa jest świadczona na terytorium Polski, lub jej fragmentu określającego przedmiot zobowiązań pracodawcy zagranicznego albo określające ten przedmiot oświadczenie pracodawcy zagranicznego, jeżeli umowa nie została jeszcze zawarta, z tym że kopię odpowiedniego fragmentu umowy pracodawca zagraniczny dostarcza niezwłocznie po jej zawarciu – w przypadku wniosku o zezwolenie typu D.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, trzeba złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy także dołączyć kopię dowodu dokonania jednorazowej wpłaty, stanowiącej dochód budżetu państwa. Wysokość wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, wynosi:
 • 50 zł – gdy wnioskodawca zamierza powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,
 • 100 zł – w razie zamiaru powierzenia wykonywania pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące,
 • 200 zł – gdy wnioskodawca zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej.

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia trzeba dokonać wpłaty w wysokości połowy wskazanej wyżej kwoty.

PRZYKŁAD

Spółka C ubiega się o wydanie zezwoleń o pracę (typu A) dla 3 cudzoziemców. W takim przypadku do składanych wniosków może dołączyć jeden odpis z KRS i jedną kopię dowodu wpłaty. Informacja starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy może być dołączona w jednym egzemplarzu, jeżeli wszyscy cudzoziemcy, których dotyczą wnioski, będą wykonywać pracę wskazaną w tej informacji.

Wojewoda odmówi wydania zezwolenia m.in. w przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

 • prawomocnym wyrokiem sądu został uznany za winnego wykroczenia z art. 120 ust. 3–5 ustawy o promocji zatrudnienia... (polegającego m.in. na doprowadzeniu cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy przez wprowadzenie go w błąd, wykorzystanie niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania lub zależności służbowej),
 • w ciągu 2 lat od uznania za winnego popełnienia czynu, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia... (czyli powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy), został ponownie uznany za winnego podobnego wykroczenia,
 • jest osobą fizyczną karaną za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218–221 Kodeksu karnego,
 • jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270–275 Kodeksu karnego albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę,
 • wnioskuje o wydanie zezwolenia w stosunku do cudzoziemca, który w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę został ukarany za wskazane wyżej przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Ręczkowska

Specjalista w zakresie księgowości, kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK