| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak prawidłowo zatrudniać cudzoziemców

Jak prawidłowo zatrudniać cudzoziemców

Pracodawca musi mieć zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca. Istnieje jednak wiele wyjątków od tego wymogu. W Polsce pracę bez zezwolenia mogą podjąć np. pracownicy z krajów Unii Europejskiej.

Etapy uzyskania zezwolenia na pracę

Wniosek o zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca jest składany przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi (art. 88a ustawy o promocji zatrudnienia...). Należy pamiętać, że w postępowaniu o wydanie, przedłużenie lub uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca stroną postępowania jest wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Wniosek składa się do wojewody, właściwego ze względu na:

  • siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi – w razie wykonywania pracy przez cudzoziemca w zarządzie osoby prawnej lub na podstawie umowy zawartej z podmiotem, który ma siedzibę, miejsce zamieszkania, oddział czy inną formę zorganizowanej działalności na terenie Polski,
  • siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany – w przypadku gdy cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany do pracy na terytorium Polski, na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym, do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym,
  • siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na rzecz którego jest świadczona usługa w Polsce, lub ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Polski (jeżeli odbiorca usługi ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą) – w przypadku usług eksportowych,
  • główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadkach delegowania cudzoziemców do pracy w Polsce, w innych przypadkach niż wskazane wyżej.

WAŻNE!

W przypadku zmiany właściwości wojewody ze względu na zmianę siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, siedziby podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany, albo głównego miejsca wykonywania pracy, właściwość wojewody do prowadzenia postępowania o przedłużenie zezwolenia określa się na dzień złożenia wniosku.

Uzyskanie zezwolenia na pracę nie zwalnia z określonych odrębnymi przepisami wymagań, od spełnienia których jest uzależnione wykonywanie zawodów regulowanych lub działalności (art. 88d ustawy o promocji zatrudnienia...). W takich przypadkach cudzoziemiec musi np. uprzednio nostryfikować dyplom danej szkoły lub uczelni i złożyć stosowne egzaminy przed właściwym organem państwowym lub samorządu zawodowego, jeżeli jest to konieczne do uzyskania uprawnień. W chwili składania wniosku musi już mieć stosowne uprawnienia do wykonywania danego zawodu lub pracy na danym stanowisku. Wniosek jest składany na piśmie. Wzór wniosku zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (dalej rozporządzenie).

Dokumentacja wniosku

Do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę należy dołączyć m.in.:

  • aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
  • dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez zagranicznego pracodawcę – w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E,
  • aktualny na dzień składania wniosku odpis z KRS lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej, dotyczący oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym – w przypadku wniosku o zezwolenie typu C,
  • kopię dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna,
  •  kopię umowy spółki – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z o.o. w organizacji lub kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki – jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy jest spółka akcyjna w organizacji,

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ifirma.pl

Mała księgowość internetowa ifirma.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK