| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak prawidłowo zatrudniać cudzoziemców

Jak prawidłowo zatrudniać cudzoziemców

Pracodawca musi mieć zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca. Istnieje jednak wiele wyjątków od tego wymogu. W Polsce pracę bez zezwolenia mogą podjąć np. pracownicy z krajów Unii Europejskiej.

Procedura uzyskania zezwolenia na pracę

Na podstawie art. 88 ustawy o promocji zatrudnienia... zezwolenie na pracę cudzoziemca należy uzyskać w następujących przypadkach, gdy cudzoziemiec:

1) wykonuje pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski;

2) przebywa na terytorium RP przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy – w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji;

3) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym;

4) wykonuje usługi eksportowe, tj. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Polski. Cudzoziemiec wykonujący usługę eksportową jest wówczas delegowany do Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym;

5) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innych celach niż wskazane w pkt 2–4.

PRZYKŁAD

Spółka X zwróciła się do wojewody o wydanie dla cudzoziemca zezwolenia na pracę typu D. W uzasadnieniu wniosku spółka wskazała świadczenie usługi eksportowej na rzecz spółki B. Do wniosku dołączyła kopię umowy o świadczenie usługi eksportowej. W treści kontraktu ustalono, że jego celem jest przyspieszenie procesu produkcji ceramiki sanitarnej oraz terminowe wywiązanie się przez spółkę B z zakontraktowanej produkcji przez sprowadzenie do Polski pracowników, na okres 24 miesięcy, świadczących w ww. firmie usługę eksportową. Wojewoda odmówił i w uzasadnieniu wskazał, że mimo nazwy, treść umowy wskazuje, że nie jest to kontrakt eksportowy. Przede wszystkim nie posiada ona cech „tymczasowości” i „okazjonalności”. Chodzi o sytuacje wyjątkowe, rzadkie i krótkotrwałe. Z przedstawionej umowy wynika, że charakter pracy i okres jej świadczenia nie spełnia tego warunku. Czynności, które miałby wykonywać cudzoziemiec, były typowe dla tego rodzaju produkcji. W ocenie wojewody praca ta ma charakter pracy wykonywanej przez pracownika tymczasowego, a nie cudzoziemca świadczącego usługę eksportową.

Rozstrzygającym kryterium o uwzględnieniu wniosku bądź odmowie wyrażenia zgody na zatrudnienie cudzoziemca jest ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w danym środowisku i miejscu. Zasadą jest bowiem umożliwienie zatrudnienia osobom posiadającym ściśle określone i poszukiwane przez danego pracodawcę kompetencje. Zatrudnienie osoby niebędącej obywatelem polskim może mieć miejsce tylko w sytuacji konieczności uzupełnienia braku na lokalnym rynku pracy, albo konieczności zachowania odpowiedniej kontroli przez zagraniczny podmiot dominujący w danym przedsiębiorstwie.

PRZYKŁAD

Spółka A mająca siedzibę w Poznaniu nawiązała współpracę z kontrahentem koreańskim. Wobec braku możliwości znalezienia na miejscu specjalistów z Polski znających biegle język koreański i mających wiedzę dotyczącą prowadzenia biznesu oraz odpowiednie kontakty w Korei Południowej, zdecydowała się zatrudnić dwóch nowych pracowników – obywateli Korei na stanowiskach specjalistów ds. zagranicznych. Pracodawca ten uzyskał zezwolenie na zatrudnienie pracowników z zagranicy.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK