| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Dodatkowe składniki wynagrodzenia – zasady przyznawania i wypłaty

Dodatkowe składniki wynagrodzenia – zasady przyznawania i wypłaty

Pracodawcy mają możliwość swobodnego kształtowania systemów wynagradzania przyznając pracownikom obok obligatoryjnych elementów płacy również dobrowolne składniki wynagrodzenia. W większości mają one działanie motywacyjne. Warunkiem poprawnego funkcjonowania fakultatywnych składników płacowych w firmie jest precyzyjne określenie celu, w jakim zostały wprowadzone, a w niektórych przypadkach również przesłanek, jakie pracownik powinien spełnić, aby je otrzymać.

6. Składniki obowiązkowe i dodatkowe w podstawie wymiaru zasiłków

Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych należy uwzględniać stałe i zmienne składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe, które nie przysługują za okresy pobierania tych świadczeń.

WAŻNE!

O tym, czy dany składnik płacowy wchodzi do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, decydują zapisy w umowie o pracę, układzie zbiorowym lub w przepisach płacowych obowiązujących u danego pracodawcy.

W razie braku odpowiednich postanowień w tym zakresie należy przyjąć, że składnik ten powinien zostać uwzględniony w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych i macierzyńskich, chyba że pracodawca udowodni fakt wypłacania pracownikowi tego składnika także za okresy pobierania tych świadczeń.

Składniki wynagrodzenia przysługujące zatrudnionym za okres pobierania świadczeń chorobowych i macierzyńskich podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru tych świadczeń za okres po ustaniu tytułu do ubezpieczeń.

Składnik pensji przysługujący (w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy) tylko do określonego terminu, należy wyłączyć z podstawy wymiaru świadczeń chorobowych i macierzyńskich należnych za okres po tym terminie. Ta sama zasada dotyczy składników, co do których pracodawca podjął decyzję o zaprzestaniu ich wypłaty. Reguły tej nie należy stosować w sytuacji, gdy dany składnik zostanie włączony w całości lub części do innego składnika wynagrodzenia bądź zamieniony na inny składnik.

Podstawy wymiaru świadczeń chorobowych nie powinny stanowić także składniki niezależne bezpośrednio od indywidualnego wkładu pracy pracownika, ale zależne od wyników grupy pracowników lub całego zakładu pracy, wypłacane bez względu na absencję pracownika, jeżeli wypłata dokonywana jest zarówno za okres wykonywania pracy, jak i za okres pobierania świadczeń chorobowych i macierzyńskich.

Ta sama zasada dotyczy „oskładkowanych” składników wynagrodzenia, na których przyznanie i wypłatę absencja zatrudnionej osoby nie ma żadnego wpływu (np. nagroda za ukończenie studiów).

Wielu pracodawców wypłaca niektóre składniki wynagrodzenia:

  • zaliczkowo – wtedy po wypłaceniu pozostałej części danego składnika trzeba wyrównać wysokość świadczenia chorobowego,
  • z opóźnieniem – jeśli danego składnika nie wypłacono do czasu sporządzenia listy płac, do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych należy przyjąć składnik wypłacony za okres poprzedni, a gdy również za ten okres pracodawca nie wypłacił tego składnika wynagrodzenia, wówczas po jego wypłacie należy wyrównać kwotę świadczenia chorobowego,
  • za okresy roczne i kwartalne – do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego i macierzyńskiego należy przyjąć wynagrodzenie w wysokości stanowiącej 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi odpowiednio za rok lub 4 kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

WAŻNE!

Składniki płacowe zmniejszane w sposób proporcjonalny w związku z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy pracownika należy uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych po ich uzupełnieniu, a składniki pomniejszane w inny sposób niż proporcjonalnie (np. kwotowo lub procentowo) należy przyjąć w kwocie faktycznej, bez uzupełnienia.

7. Zasady rozliczania pod względem podatkowym i składkowym składników obowiązkowych i dodatkowych

Pracodawca ma obowiązek naliczać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy oraz składki do ZUS od wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Co do zasady, dotyczy to wszystkich elementów pensji. Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki dotyczące zwolnienia ze składek ZUS.

Podstawy wymiaru składek ZUS nie stanowią nagrody jubileuszowe, jeżeli są przyznane na podstawie obowiązujących w zakładzie pracy przepisów płacowych – nie częściej niż co 5 lat (§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

Zwolnienie ze składek ZUS dotyczy również tych składników wynagrodzenia, które:

  • w myśl postanowień układu zbiorowego pracy lub przepisów o wynagradzaniu, przysługują pracownikowi w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego oraz
  • są wypłacane za okres pobierania ww. świadczeń.

WAŻNE!

W podstawie wymiaru składek ZUS nie należy uwzględniać tylko tej części danego składnika, która jest wypłacana za okresy pobierania świadczeń chorobowych.

W praktyce powyższe oznacza, iż kwotę podlegającą „oskładkowaniu” ustala się dzieląc wysokość danego składnika przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca, za który przysługuje i mnożąc przez liczbę dni, w których pracownik nie pobierał świadczeń chorobowych.

PRZYKŁAD

Dorota S. w październiku 2010 r. obok wynagrodzenia za pracę otrzymała zasiłek opiekuńczy za okres od 10 do 14 października (za 5 dni) oraz dodatek funkcyjny w pełnej kwocie 620 zł, który jest wypłacany także za okresy pobierania zasiłków. W tej sytuacji w podstawie wymiaru składek należy uwzględnić dodatek w wysokości 520 zł, zgodnie z wyliczeniem: 620 zł : 31 dni października x 26 dni.

Oskładkowaniu nie podlegają też niektóre nagrody przyznawane na podstawie przepisów szczególnych, które dotyczą m.in. specjalnych osiągnięć (np. za wynalazczość oraz za prace badawcze i wdrożeniowe).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK