| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Ekwiwalenty pracownicze

Ekwiwalenty pracownicze

Ekwiwalenty pracownicze spełniają jedną podstawową funkcję – rekompensują pracownikom świadczenia, których nie mogli otrzymać w ich pierwotnej postaci. W praktyce najczęściej spotykamy się z ekwiwalentem pieniężnym za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Pierwszy przypadek znajdzie zastosowanie w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub w części w okresie ferii szkolnych z powodu: niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego. Wówczas takiemu nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, którzy na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę nie wykorzystali urlopu w czasie ferii szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów (art. 66 ust. 2 Karty Nauczyciela). Natomiast wykorzystanie przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego w wymiarze 8 tygodni w ciągu roku szkolnego uniemożliwia przyznanie mu prawa do urlopu uzupełniającego z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą w czasie korzystania z urlopu – taki wniosek płynie z wyroku Sądu Najwyższego z 2 września 1998 r. (I PKN 298/98, OSNP 1999/18/584).

Przykład
Nauczyciel w drugim tygodniu ferii zimowych rozchorował się, w związku z tym nie mógł efektywnie wykorzystać swojego urlopu, gdyż musiał udać się do szpitala. W marcu zwrócił się do dyrektora szkoły o udzielenie mu urlopu uzupełniającego w wymiarze 2 dni.

Jego wniosek został jednak odrzucony. Ustalenie prawa do uzupełniającego urlopu wypoczynkowego może nastąpić dopiero po zakończeniu ferii zimowych i letnich. Nauczyciel, który chorował w czasie trwania ferii zimowych, nie nabywa prawa do urlopu uzupełniającego i nie może domagać się udzielenia urlopu w tym okresie. Prawo do urlopu uzupełniającego nabędzie dopiero, jeśli nie wykorzysta 8 tygodni urlopu w czasie trwania ferii zimowych i letnich.

W myśl uchwały Sądu Najwyższego z 11 stycznia 1985 r. (III PZP 52/84, OSNC 1985/9/ 128) urlop udzielony nauczycielowi w czasie odbywania służby wojskowej nie podlega też zaliczeniu na poczet należnego, a niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, przewidzianego art. 66 ust. 2 Karty Nauczyciela. W innym orzeczeniu (uchwała z 10 maja 2006 r., III PZP 3/06, Biuletyn SN 2006/5/28) Sąd Najwyższy uznał, że nauczyciel ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, także wtedy, gdy w zatrudniającej go szkole są przewidziane ferie (art. 1551 § 1 pkt 1 k.p. w zw. z art. 64 ust. 2 Karty Nauczyciela).

WAŻNE!
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje również za niewykorzystany przez nauczyciela urlop uzupełniający (art. 172 k.p. w zw. z art. 66 ust. 2 Karty Nauczyciela; wyrok z 6 października 2005 r., II PK 72/05, OSNP 2006/15–16/242).

Ekwiwalent pieniężny przysługuje też nauczycielowi, który przebywał w stanie nieczynnym (w związku z częściową likwidacją szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć). W tym czasie nie można mu udzielić urlopu wypoczynkowego (wyrok SN z 29 maja 1984 r., I PR 4/84, OSNC 1985/1/16).

Z uwagi na tak duże rozbieżności systemu wynagradzania i zatrudniania nauczycieli w porównaniu z pracownikami „kodeksowymi” wprowadzono oddzielną regulację w zakresie ustalania wysokości ekwiwalentu.

W miejsce wyżej omawianego rozporządzenia urlopowego obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (DzU nr 71, poz. 737 ze zm.).

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK